Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja projektikonkursi huvikoolidele. Konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest. Projektikonkursi eesmärk on õppevahendite soetamise kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikoolide õppekavade täitmist (s.h. toetada uute ringide tegevuste algatust) ning vähemate võimalustega noorte osalust noorsootöös. Projektikonkursi taotlejateks võivad olla huvikooli pidajad või huvikoolid (nii munitsipaal-, kui erahuvikoolid), mille õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Konkursi eelarve on 115 041 eurot. Ühele projektile eraldatakse maksimaalselt 2000 eurot. Vajadusel ja võimalusel võib komisjon teha ettepaneku toetuse suuruse vähendamiseks.

Taotlus tuleb täita Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel etteantud vormil. Taotlusele tuleb lisada eelarve, hinnapakkumised ja garantiikiri vähemalt 10% kaasfinantseeringu olemasolu kohta. Taotlus koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 3. aprilliks 2013 . Eesti Noorsootöö Keskuse e-posti aadressile entk@entk.ee Otsus tehakse taotlejatele teatavaks e-posti teel hiljemalt 24. maiks 2013.

Projektikonkursi tingimused leiate SIIT

Taotlusvormi leiate SIIT

Projektikonkursiga seotud info:
Ene Raid
Telefon: 7350 387
e-post: ene.raid@entk.ee

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv