Pärnu-Jaagupi muusikakool tegi projektikonkursi Varaait 13 abil teoks innovaatilise projekti, mis võimaldab IT-lahenduste abiga muuta pillimängu ja -harjutamise noorte jaoks mitmekülgsemaks ja tõhusamaks.

Rahvamuusika õppimine on Pärnu-Jaagupi Muusikakoolis viimastel aastatel populaarne. Meil õpitakse rahvapillidest akordionit, väikekannelt, rahvakannelt ning plokkflööti mängima. Seniste õppekavade järgi on aga võimalik õppida süvitsi ainult ühte pilli. Projekti idee sündis aruteludest õpilaste ja õpetajatega. Õpilased tundsid huvi erinevate pärimuspillide vastu. Ka nende vastu, mida meie muusikakoolis seni ei olnud – torupill, 10-keelne kannel ning karmoška. Sellele lisandus vajadus ja soov õppida-õpetada kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid kaasates. Seetõttu oleme koolis loomas uut pärimusmuusika kombineeritud õppekava ning uute pillide ja e-keskkondade vahendusel laste pilliõpet kaasajastamas ning motivatsiooni tõstmas.

2017. aasta suve hakul läbisid kõik meie muusikakooli õpetajad koolituse e-keskkonna MatchMySound kasutamise alustamiseks. See internetikeskkond võimaldab harjutada senisest intensiivsemalt ja annab õppijale kohest tagasisidet parandamist vajavatest kohtadest. Samuti annab keskkond õpetajale ülevaate, millisel tasemel ja kui palju on õpilane enne tundi harjutanud. Tänu MatchMySound'ile paraneb õpilaste motivatsioon harjutamiseks, kuna keskkond toetab hästi õppija eneseületamist ja õhutab õppijat senisest veel paremaks soorituseks. Oktoobris jõudsid kooli pärimusmuusika õppekava rakendumiseks vajalikud projekti toel soetatud karmoškad. Kohe-kohe peaks saabuma ka 10-keelne kannel ja torupill, mis laiendavad meie õpilaste valikuid erinevaid pille õppida.

Jõuluajaks oleme planeerinud esimese pärimusmuusika kontserdi Pärnu-Jaagupi Põhikooli koolimuuseumis. Koolimuuseumiga soovime pärimusmuusika õppekaval õppivate lastega ka edaspidi koostööd teha. Koostööhuvi on mõlemapoolne – koolimuuseum pakub lastele head ja autentset väljundit ning laste esinemine toob omakorda külastajaid koolimuuseumisse.

Katrin Uutsalu
Pärnu-Jaagupi Muusikakooli direktor

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv