26. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel kuulutab haridus- ja teadusminister Mailis Reps välja valdkonna kõige vägevamad tegijad. Järgnevatel päevadel hakkame tutvustama nominente, kes võistlevad auväärse tiitli nimel 12 kategoorias. Tutvu lähemalt aasta noorsootöötaja kandidaatidega:

Andres Truman

Võsu Kool, huvijuht ja MTÜ Vihula valla Noorteklubi, juhatuse liige

Võsu Kooli huvijuht ja MTÜ Vihula valla Noorteklubi juhatuse liige Andres Truman on 2017. aasta jooksul korraldanud mitmeid noortele mõeldud ja väga hea tagasiside saanud üritusi: suvine foto- ja filmilaager, teatriprojekt koos töötubade (näidendite kirjutamise koolitus) ja teatrikülastustega ning maskipidu. Lisaks on tööd alustanud ka kunstitöötuba ja on loodud lauluansambel.

Kuna Vihula vallas ametlikku noortekeskust ei ole, on MTÜ loomine aidanud kaasata valla noored isetegevusse ja kohaliku tasandi asjaajamistesse. Seda kõike tänu Andrese isiklikule initsiatiivile ja noorte igakülgsele toetamisele.

Andrese kõige suuremaks saavutuseks on noorte n-ö pildile toomine. Tema eestvedamisel ja innustusel on valla noored hakanud eelkõige just möödunud aastal osa võtma vallas toimuvatest sündmustest, esinema, ise kaasa rääkima ja arutlema ning tegelema piirkonna ajaloouurimuse talletamisega.

Triin Ollema

Uuemõisa Lasteaed-Algkool, huvijuht 

Triin Ollema on Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis õpetaja aastast 2005, kooli huvijuhina alustas ta tööd 2011. aastal. Lisaks huvijuhi tööle annab ta koolis rütmika ja informaatika tunde ning on ringijuhendaja.

Koolis tegeleb Triin väga palju erinevate projektiga, mida koostöös kooli juhtkonna ning õpetajatega kirjutatakse ja selle järel läbi viiakse. Projekte on nii rahvusvahelisi kui Eesti-siseseid. Triin on aastaid koos kooliga korraldanud näiteks heategevuslikku “Playback show'd", olles ühtlasi selle algataja. Samuti veavad kooli direktor ja Triin lõimimise projekti, mille käigus on kohtutud vene kooli õpilastega.

Triin on panustanud läbi mitme projekti noorsootöö üldisesse ja eriti just rahvusvahelisse arengusse, kaasates terve Uuemõisa Lasteaed-Algkooli koolipere. Erinevate projektide kaudu on Triin koostöös õpetajate ja kooli juhtkonnaga leidnud erinevaid võimalusi mitteformaalõppe ja formaalõppe sidumiseks, mis on üks noorsootöö prioriteete.

Ivo Visak

Eesti Noorteühenduste Liit, juhatuse esimees

Ivo on olnud Tartu Noortevolikogu esimees aastatel 2011 kuni 2012. Tema panus noortevolikogu ülesehitamisel, populariseerimisel ning Eesti üheks tugevaimaks osaluskoguks arendamisel on taganud Tartu Noortevolikogu jätkusuutlikkuse ka aastaid pärast tema ametist lahkumist.

Oma tegevuse kaudu on Ivo aidanud üles ehitada Eesti noorte osalusmaastikku. Näiteks oli ta aastatel 2015 kuni 2016 Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogude koordinaator, kus tema põhipanuseks oli noortevolikogudele suunatud arenguprogrammi ülesehitamine ning rakendamine. Ivo poolt ellu kutsutud arenguprogrammi rakendatakse noortevolikogude arendamisel ka täna, mistõttu on tema panusel otsene ja pikaajaline mõju noortevolikogude jätkusuutlikkuse tagamisel. 

Ivo eestvedamisel on möödunud aastal ellu viidud mitmeid noortevaldkonna jaoks olulisi tegevusi. Näiteks toimus Ivo eestvedamisel ja koordineerimisel koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Õiguskantlsleri bürooga noortele suunatud projekt nimega "Noored Valimisvalvurid". Projektiga loodi esimest korda noortele võimalus kogeda Eesti valimissüsteemi erinevaid tahke.

Riin Luks

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Nopi Üles projektijuht

Nopi Üles projektijuht Riin Luks tegeleb Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduses igapäevaselt noorte omaalgatuste elluviimise toetamisega läbi Nopi Üles tegevuste, mille kaudu saavad noored oma idee elluviimiseks nii üldist koolitust kui ka individuaalset nõustamist.

Lisaks noorte igapäevasele nõustamisele ja toetamisele teeb Riin head koostööd ka teiste osapooltega, et võimalikult palju noori saaks oma idee ellu viia ka siis, kui idee ei kvalifitseeru Nopi Üles tingimustele (näiteks koostöö Eesti Noorteühenduste Liiduga) ja on alati valmis erinevatel sündmustel kaasa lööma, et info oma ideede elluviimise võimaluste kohta jõuaks kõikide Eesti noorteni.

2017. aastal oli esimene täispikk aasta Nopi Üles formaadis noorte omaalgatuste elluviimise toetamisel. Esimese 10 kuuga viidi ellu 56 ideed ning tegevustest saab osa üha enam noori. Nopi Üles hästi toimivat ja noorte seas populaarset formaati omaalgatuste elluviimisel on märganud ka teised partnerid, mis võimaldab omakorda kaasata veel enam noori.

*****

Tunnustuse võitjad selguvad 26. jaanuaril toimuval noortevaldkonna tunnustussündmusel. Otseülekannet sündmusest saab jälgida Delfi vahendusel.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv