Noorte töökasvatus

Noorte töökasvatus on mitmekesiste meetmete kaudu noorte tööhõivevalmiduse tõstmine ning noorte olukorra parandamine tööturule sisenemisel (Allikas: noorsootöö strateegia 2006-2013).

Noorte töökasvatus lähtub tööhõivepoliitikast ja noorsootöö võimalustest ning väärtustest. Tööhõivepoliitika eesmärk on noorte tööga hõivatuse suurendamine sotsiaalsete ja professionaalsete oskuste suurendamise kaudu.

Töökasvatuse üks laiemalt tuntud ja hästi rakendunud meetod on Õpilasmalevate koondprojekt, mille algatas Eesti Noorsootöö Keskus 2005. aastal ning on siiani projekti koordineerija. Iga suvi leiab õpilasmalevates tööd 5000-6000 5000-6000 noort. Paljudele on see esmane kokkupuude tööeluga.

Töökasvatuse valdkonnas on tähelepanu all ka vabatahtliku tegevuse arendamine. Toetust saavad noorteorganisatsioonid, noortekeskused, noortekogud, et noortel oleks võimalus ja koht, kus end vabatahtlikuna tegutsedes proovile panna ning töökogemusi juurde saada. Praegusel hetkel tegutseb Eestis üle 215 noortekeskuse, kus on hõivatud üle 500 noorsootöötaja. Noortekeskuste jätkusuutlikkus ja areng on riiklik prioriteet, nii on riiklik toetus keskuste tegevusele võrreldes 2003. aastaga kasvanud ning moodustab tänaseks üle 4 mln krooni.

Noorte tööhõivevalmiduse tõstmiseks saavad toetust ka teavitamis- ja nõustamiskeskused. Samuti aitab noorte tööhõivevalmiduse tõstmisele kaasa 2008. aastal kinnitatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidav Euroopa Sotsiaalfondi programm „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“, mille üldeesmärgiks on tõsta noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks tänu noorsootöö teenuste kõrgemale kvaliteedile. Selle programmi ühe tegevusena saab valmis ja leiab rakenduse noorsootöös õpitu ja kogetu kirjeldamise ja tunnustamise instrument, mille abil noored saavad koondada enda erinevad õpikogemused ühte kohta, et neid kogemusi analüüsida ning soovi korral esitada tööandjatele CV-na või haridusasutustele varasemate õpi- ja töökogemustena arvestamiseks.

Lisainfo:
Liis Proos - peaekspert (noorte arendav ja tervistav puhkus, õpilasmalevad)
Tel 735 0390
GSM 5303 9287
liis.proos[at]entk.ee

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv