Eesti Noorsootöö Keskuse ettepanekul alustas 2018. aasta alguses tööd noorteinfo valdkonna riiklik arendusgrupp, mille eesmärk on noorteinfo riikliku süsteemi tugevdamine ja kvaliteetse elluviimise toetamine eri osapoolte koostöös.

Esimene töögrupi kohtumine toimus 17.–18. jaanuaril Pärnus ning kohtumisel osalesid esindajad SA Archimedese Noorteagentuurist, Eesti Noorteühenduste Liidust, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest, Eesti Noorsootöötajate Kogust ning Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnast. Arendusgrupi töö tulemusena toetatakse nooreinfo valdkonna arendamist.

2018. aastal toimub kokku neli arendusgrupi kohtumist. Esimesel arendusgrupi seminaril mõtestati ja kaardistati üheskoos noorteinfo töö sisu erinevatel tasanditel, olulise osana seati fookusesse noorte vajadused, noorsootöötaja roll ning võrgustikutöö nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Arutelus pöörati seeläbi tähelepanu noorteinfo mõistele, kvaliteedile, kanalitele, noorte vajadustele info tarbimisel ning seejuures mõtestati noorsootöötaja ja võrgustiku rolli noorteinfo valdkonna edukaks toimimiseks ja elluviimiseks. Kaardistati vajadus luua uusi alus- ja juhendmaterjale, mille koostamine ja arendamine saab alguse juba sel aastal.

Järgmine ENTK poolt ellu kutsutud noorteinfo arendusgrupi kohtumine toimub 2018. aasta mais.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv