Eesti vabatahtliku teenistuse programm TAHE võimaldab noortel töötutel saada kogemusi ja laiendada oma sotsiaalset võrgustikku eri noorteühingutes, mis suurendab noorte konkurentsivõimet tööturule sisenemisel. Vabatahtliku teenistuse ajaks pakub organisatsioon vabatahtlikule konkreetsed ülesanded ja tegevused, nt messide/ürituste korraldamisel kaasa aitamine, projektide kirjutamine vms.

Organisatsioonide pakkumised saadetakse Töötukassasse, kus need omakorda jaotatakse laiali erinevatesse piirkondadesse, lähtuvalt pakkumise asukohast – iga organisatsioon saab endale kontaktisiku Töötukassast, kes siis suhtleb vastava organisatsiooniga edasi. Iga organisatsiooniga sõlmitakse koostöölepe, kus kirjeldatakse koostööpõhimõtted.

Töötukassa maksab noortele vajadusel ka transporditoetust ning alates 2011. aastast ka stipendiumi, mille eesmärgiks on katta teenusel osalemisega kaasnevad lisakulud. Stipendiumi suuruseks on 3,84 eurot päevas. Selleks aga peavad olema täidetud teatud tingimused, nt üles tuleb täheldada noore kohalkäimise korrad ja need Töötukassase kord kuus edastada.

TAHE projekti kaudu on vabatahtlikku tegevust pakkunud juba üle 35 organisatsiooni.

Algatuse rakendaja on Eesti Noorsootöö Keskus, partnerina on kaasatud Töötukassa, kes pakub vabatahtlikku tegevust ka väljaspool TAHE projekti töötutele vanusest olenemata

Lisainformatsiooni vabatahtlikule töö pakkumiseks vaata SIIT

Lisainformatsiooni vabatahtlikuna tööle asumise kohta vaata SIIT

Lisainformatsioon:
Liis Proos
Eesti Noorsootöö Keskus
liis.proos@entk.ee
7350 390

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv