Eile toimus ETV sügishooaja esimene saade “Suud puhtaks!”, milles võeti fookusesse moodsa ühiskonna haigus narkomaania. Mitmetel noorte valdkonna esindajatel oli võimalik salvestusel osaleda, kuid ajaline formaat ei võimaldanud pikemalt seisukohti avaldada. Pikemalt jäi kummitama mõte, et noored teevad valiku sõltuvusainete tarvitamise osas varases täiskasvanu eas. Igapäevases elus saab see alguse oluliselt varem.

Laste ja noorte heaolu mõjutavad mitmesugused riskitegurid, millel on mõju nende sotsiaalsele ja emotsionaalsele kohanemisele ning toimetulekule haridus- ja tööeluga. Kõige haavatavamad on hooletusse jäetud ja väärkoheldud lapsed, õpiraskuste ja käitumuslike probleemidega õpilased, purunenud, vaeste ja nõrkade sotsiaalsete sidemetega perede lapsed ning kinnistes asutustes viibivad noored. Need on äärmuslikud näitajad riskidest, mis lapsi ja noori ümbritsevad. 

Eesti noorsootöötajad teevad igapäevaselt head tööd selle nimel, et toetada erinevate väljakutsetega noori. Noortekeskused viivad ellu riigi poolt ellu kutsutud programmi Noorte Tugila, mille eesmärk on 15-26aastaste töö kaotanud või koolist lahkunud noorte võimalikult kiire naasmine ühiskonna ellu. Tänase seisuga on sellesse programmi kaasatud üle 3600 noore. Programmi tegevused katavad Eestis 144 kohalikku omavalitsust. Noorte Tugila on olnud edukas noortega kontakti saamises ja nende motiveerimises läbi noorsootöö võimaluste. Programmis töötavad noorsootöötajad puutuvad aga vahel kokku lugudega, milles esimeses järjekorras tuleb alustada hoopis noore sõltuvusprobleemidega tegelemisest. 

Puutume vahel kokku seisukohtadega, mis väljendavad, et narkomaania on valik. Teema sügavam teadvustamine ning empaatia kasvatamine toimub alati läbi konkreetsete lugude rääkimise. Sageli on just noorsootöötajad need, kes tänu oma heale kontaktile noortega märkavad sõltuvusainete tarvitamist esimesena. Saame rääkida mitmeid lugusid sellest, kuidas noorsootöötajad on teemaga sügavalt kokku puutunud. Näiteks on ühe piirkonna Noorte Tugila noorsootöötaja pikemaajaliselt tegelenud looga, kus nõrga sotsiaalmajandusliku taustaga noor tõmmati juba 9aastaselt sõltuvusainete maailma. Noor on tegelnud nii uimastite tarvitamisega kui ka sõltuvuse tõttu nende edasi müümisega. Kus ja millal oli selle noore jaoks valik? Milline on meie tänane vastutus noore toetamisel?

Saates oli juttu ka lapsevanemate teadlikkuse tõstmisest narkootikumidega seotud teemadel. Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi “Riskilapsed ja –noored” toel on välja töötatud materjalid lapsevanematele, mis toetavad vanemlikke oskusi. Leiate need Tervise Arengu Instituudi poolt hallatavalt veebilehelt www.tarkvanem.ee. Samuti on kohalikel omavalitsustel kasulik pakkuda tõenduspõhist vanemlusprogramm “Imelised aastad”, mis suurendab lastevanemate vanemlike oskusi ning parandab vanema ja lapse suhet. Omandatud oskused aitavad ennetada laste käitumisprobleeme ning pikemas perspektiivis vähenevad agressiivset käitumist, sõltuvusainete tarvitamist ja muid sotsiaalseid probleeme.

Kõige esmasena tuleb tegeleda noortele vajalike arenguvõimaluste pakkumisega. Näiteks huvitegevuse ja huvihariduse kättesaadavuse arendamisel on riigi poolt astutud suuri samme, kuid ka selles küsimuses on noore võimalused osaliselt sõltuvuses kohaliku omavalitsuse võimekusest neid ette nähtud ressursse kasutada. Selleks, et me oma noori alt ei veaks ning neid toetav võrgustik toimiks, tuleb igaühel meist panustada sellesse, et märkaksime abivajajaid noori ning küsiksime neilt kuidas neil läheb.

Lahenduste pakkumise võti peitub noorte igapäevases toetamises positiivse arengu suunal ning ebavõrdsuse vähendamises. Ennetus on alati odavam kui tagajärgedega tegelemine.

Noorte Tugila programmi elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Autor: Gerttu Aavik
Kaasatuse ja konkurentsivõime üksuse juht

Foto: ETV koduleht

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv