Toetatud projektid

Veebruaris 2015 sulgus kahepoolsete suhete arendamise fondi taotlusvoor, kuhu laekus kokku seitse taotlust. Märtsis 2015 kogunenud valikukomisjon hindas taotlusi vastavalt toetuse andmise tingimustele ja toetuse andmise korras sätestatud hindamiskriteeriumitele ning otsustas toetada seitset laste ja noorte heaolu nimel tegutsevat organisatsiooni kogusummas 92 453 eurot. Kahepoolsete suhete arendamiseks doonorriikide üksustega toetati järgmisi organisatsioone: