Tartu Linnavalitsus

Projekti elluviija: Tartu Linnavalitsus Toetuse suurus: 19 578 eurot Tartu Linnavalitsus viib läbi projekti “Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)” Kahepoolsete suhete arendamise fondi raames toetatava projekti lühikirjeldus: Tartu Linnavalitsuse ja Islandi Ülikooli vaheline koostöö toetab projekti “Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)” raames elluviidavaid tegevusi. Käesoleva projekti raames ehitab Tartu Linnavalitsus Tartu Hansa Kooli avatud õpikeskonna, neli õpetajat sõidavad Islandile õppima avatud õpikeskkonna õppeprotsessi planeerimist ning sobivate meetodite kasutamist. Islandil on pikaajaline kogemus avatud õpikeskkonna õppeprotsessi planeerimises ja organiseerimises ning selle rakendamiseks sobivate pedagoogiliste meetodite kasutamises. Tartu Linnavalitsus valis partneriks Islandi ülikooli, et tugevdada ja arendada edaspidist koostööd ning vahetada omavahel teadmisi ja kogemusi. 2015. aasta kevadel toimub õppevisiit, mille raames külastavad 8 haridusvaldkonna spetsialisti Tartu Linnavalitsusest Islandit. Islandi partnerid korraldavad eestlastele loenguid ja seminare, külastusi koolidesse, erinevaid koolitusi ja kohtumisi, et suurendada eestlaste teadmisi avatud õpikeskkonna füüsilisi aspekte puudutava kohta ning õpetaja rollist avatud õpikeskkonnas –  teadmised on vajalikud Eestis avatud õpikeskkondade loomiseks ja parendamiseks. Lisaks on see abiks paremate otsuste langetamisel ja kohaliku hariduspoliitika kujundamisel. Islandi partneri kaks spetsialisti külastavad 2015. aasta oktoobris Tartu Haridusnädala (planeeritud projekti TULUKE raames) ajal Eestit ja võtavad osa erinevatest seminaridest, tutvustavad oma kogemusi seoses avatud õpikeskkonna ja erinevate õppimise ning õpetamise metoodikate kasutamisega. Seminarid on avatud kõikidele osalejatele. Islandi spetsialistid külastavad ka Tartu Hansa Kooli loodud avatud õpikeskust ning nõustavad õpetajaid. Lisaks kohtutakse erinevate spetsialistidega, kes vastutavad Eesti hariduspoliitika arengu eest.