Sotsiaalministeerium

Projekti elluviija: Sotsiaalministeerium Projekti partner: Justiitministeerium Toetuse suurus: 30 000 eurot Sotsiaalministeerium viib EMP toetuste programmi “Riskilapsed ja -noored” raames ellu eelnevalt kindlalt määratud projekti. Kahepoolsete suhete arendamise fondi raames toetatava projekti kirjeldus: Projekti raames on kavas kaks erinevat tegevust: 1) õppevisiit poliitikakujundajatele ja peamistele sidusrühmade esindajatele eri ministeeriumidest ja riigiasutustest, et tõsta teadlikkust tõhusate ennetusmeetodite kohta ja samuti kujundada ühist arusaama läbi süstemaatilise intersektoraalse koostöö ja ressursside planeerimise, et seadusega konfliktis olevate lastega paremini tegeleda; 2) kahepäevane rahvusvaheline seminar, mille eesmärk on informeerida paljusid valdkonna spetsialiste Eestis ning tõsta ka poliitikute teadlikkust sellest, kuidas Norras seadusega konfliktis olevate lastega tegeletakse. Projektiinfo inglise keeles. 30.11.2015 -1.12.2015 toimus Tallinnas Õpetajate Majas seminar „Uued suunad õigusrikkumisi toime pannud laste kohtlemisel“. Konverentsi ettekanded on järelvaadatavad allpool: