Videosalvestused ettekannetest

Gudni Olgeirsson (Island) – Ettekanne riiklikust hariduspoliitikast kaasava hariduse rakendamisel – milles seisnevad nende edulood ja mis osas näevad nad väljakutseid? Praktilised näited kaasava hariduse rakendumisel. Stefanija Alisauskiene (Leedu) – millised on olnud olulisimad riiklikult elluviidud arendustegevused, mis on taganud edu kaasava hariduse rakendamisel? Austėja Landsbergienė (Leedu) – Praktilised näited kaasava hariduse rakendumisel Pirjo Koivula (Soome) – õpetaja roll kaasava hariduse rakendamisel ning seda toetav õpetaja põhi- ja täienduskoolitussüsteem. Merja Koivisto (Soome Valteri kool) – Õpetaja kui koostöö eestvedaja. Töötubade kokkuvõtted ja paneeldiskussioon „Mis toetab kaasavat hariduskorraldust koolisüsteemis?“