Tähe Noorteklubi MTÜ

Projekti elluviija: Tähe Noorteklubi MTÜ Toetuse summa: 5 000 eurot Tähe Noorteklubi MTÜ viib ellu projekti “Noor pole probleem, vaid tugevus!”. Kahepoolsete suhete arendamise fondi raames toetatava projekti lühikirjeldus:  Projekti pealmine eesmärk on arendada partnerlussuhteid doonorpartner May-Len Skilbrayga Oslo ülikoolist, kellega vahetatakse projekti raames teadmisi ja parimaid praktikaid NEET noortega (noored, kes ei õpi ega tööta) seotud inimkaubanduse teemadel. Õppevisiidil osalevad tänavanoorsootöötajad (6 inimest) kolmest Tartu avatud noortekeskusest (Tähe Noorteklubi MTÜ, Lille Maja, Anne Noortekeskus). Kõik spetsialistiid töötavad NEET noortega nii tänavanoorsootööd tehes kui noortekeskustes. Õppevisiit on osalejatele oluline, et mõista inimkaubanduse olemust, saada teadmispõhiseid meetodeid ja informatsiooni, mida oma igapäevatöös rakendada. Mitmed rahvusvahelised dokumendid annavad juhiseid, kuidas inimkaubanduse ohvreid toetada ja milliseid teenuseid tuleks neile pakkuda. Paljud neist juhistest rõhutavad spetsialistide koolitamise vajadust inimkaubanduse teemadel ning erinevate avaliku sektori ja kolmanda sektori institutsioonide vahelise koostöö olulisust. Tähe Noorteklubi MTÜ on teinud inimkaubanduse peamiste terminite õpetamisel koostööd MTÜ Eluliiniga. Tänu sellele on ühendus mõistnud probleemi tõsidust ja seda, et igapäevaselt puututakse inimkaubanduse ohvritega kokku. Projekti raames õpitakse, kuidas ennetada NEET noorte sattumist inimkaubandusse. Selleks õpitakse kogenud kohalikelt ja välispartneritelt nende valdkonnaalaseid teadmisi ja meetodeid ning rakendatakse saadud teadmisi spetsialistidele ja sihtgrupile.