Kuriteoennetuse Sihtasutus

Projekti elluviija: Kuriteoennetuse Sihtasutus Toetuse suurus: 11 000 eurot Kuriteoennetuse Sihtasutus viib ellu projekti “Juhtumikorralduslik ja holistlik vabanemismudel”. Kahepoolsete suhete arendamise fondi raames toetatava projekti lühikirjeldus: Projekti raames külastavad nädala aja jooksul kaheksa alaealiste õigusrikkujatega töötavat spetsialisti neljast erinevast institutsioonist Norra alaealistega tegelevaid institutsioone ja tutvutakse põhjalikumalt seal tehtava tööga ning rakendatavate metoodikatega. Lisaks tulevad neli Norra spetsialisti Eestisse õppereisile, kus nad tutvuvad Eesti asutuste tööga ning annavad meie spetsialistidele nõu veelgi paremaks sekkumiseks. Õppeviisiidid kulmineeruvad ühise seminariga, kuhu tulevad  mitmed valdkonna spetsialistid üle kogu Eesti kokkuvõtteid tegema oma kogemustest ja õppevisiidist.