Konverentsi “Kiusamisvaba elutee algab meist!” fotod ja ettekanded on nüüd leitavad MTÜ Lastekaitseliit kodulehel.
22.01.2016

kiusamisestvabajsKonverentsi “Kiusamisvaba elutee algab meist!” fotod ja ettekanded on nüüd leitavad MTÜ Lastekaitseliit kodulehel. Fotod asuvad projekti Facebooki lehel. Ettekanded asuvad ka Kiusamisest vabaks! kodulehel kiusamisestvabaks.ee. Postimehe järelvaatamise vahendusel on võimalik taaskuulata ka kõnelejaid ning paneeldiskussioone. Järelvaatamine on leitav siit. Konverentsiga tähistati projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” ühe etapi lõppu ning seati sihid eesseisvateks aastateks. Oma kogemustest ja tulevikunägemustest seoses kiusamist ennetava metoodikaga „Kiusamisest vabaks!“ kõnelesid partnerid, väliskülalised ja teised metoodika erksad sädeinimesed. Ühtlasi avaldatati konverentsil esmakordselt metoodika uuringutulemused, mis on oluliseks lähtepunktiks edasiste tegevuste kavandamisel. Perioodil 2014-2016 (kuni 30.04.2016) on projekt “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmist “Riskilapsed ja -noored”. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.