Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine

Septembris 2014 sulgus taotlusvoor „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“. Taotlusvooru kogumaht oli 340 000 eurot. Toetatud sai projekt:

  • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projekt “Murdepunkt”, toetussumma 170 000 eurot. Projekti üldisemaks eesmärgiks on alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti partnerite piirkondades tõhusamaks, kasutades selleks efektiivsemalt võrgustikus olemasolevaid ressursse ning rakendades alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks spetsiaalselt loodud sotsiaalset programmi (mõjutusvahendit) noortekeskuses.

Taotlusvooru laekus kokku 5 taotlust, millest 3 läksid sisulisse hindamisse. Iga taotlust hindas kaks sõltumatut eksperti. Eksperdid hindasid taotlusi vastavalt toetuse andmise tingimustes ja korras sätestatud hindamiskriteeriumitele ning –skaalale. Tekkinud pingerea alusel otsustas novembris kogunenud neljaliikmeline valikukomisjon toetada enim punkte saanud taotlust. Taotlusvoorust jäi alles 170 000 eurot, mille jagamiseks korraldati lisataotlusvoor.