Imavere Vallavalitsus

Projekti elluviija: Imavere Vallavalitsus Toetuse suurus: 9 800 eurot Imavere Vallavalitsus viib ellu projekti “Kogukond märkab, toetab ja abistab”. Kahepoolsete suhete arendamise fondi raames toetatava projekti lühikirjeldus: Projekti raames teevad koostööd kolm piirkonda ja kogudus: Imavere Vallavalitsuse Noortekeskus, Võhma Vallavalituss, Kõo Vallavalitus ja EELK Pilistvere kogudus. Projekti eesmärk on luua koostöövõrgustik lastega ja noortega töötavatest spetsialistidest, sotsiaaltöötajatest ja teistest valdkonnaga seotud spetsialistidega. Läbi toimiva koostöövõrgustiku pööratakse tähelepanu noorte riskikäitumise varasele märkamisele ja sekkumisele. Üheks ambitsiooniks on ka kogukondlik võrgustikutöö, kuhu kuuluvad kohalikud spetsialistid, aktiivsed elanikud, lapsevanemad ja mittetulundusühendused, kellega vahetada nii teadmisi kui ka kriitiliselt arutada rohujuuretasandil probleemide üle.