Hooliv kogukond

Elluviija: Rõuge Avatud Noortekeskus Projekti pealkiri: Hooliv kogukond Toetussumma: 21 578 eurot Projekti eesmärk: Muuta lapsi ja noori ümbritsev keskkond toetavaks ning turvaliseks ja laste ning noorte vajadusi arvestavaks. Oodatavad tulemused: Projekti lõppedes on loodud projektis hõlmatud piirkonnas neli (Rõuge, Haanja, Varstu ja piirkonnaülene) võrgustik, mis töötab laste ja noorte tegevuse toetamise ja arendamise eesmärgil, kaasates spetsialiste kohalikust omavalitsusest, vabaühendustest, lasteasutustest ning erinevatest institutsioonidest. Projekti partnerid: Haanja Vallavalitsus, Varstu Vallavalitsus Projekti kodulehekülg: http://hoolivkogukond.rauge.ee/