Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Projekti elluviija: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Projekti pealkiri: Xploring the educational and social youth programmes in Iceland Toetuse suurus: 11 000 eurot Eesti Avatud Noortekeskus viib EMP programmi “Riskilapsed ja -noored” raames ellu projekti “Murdepunkt” Kahepoolsete suhete arendamise fondi raames toetatava projekti kirjeldus: Projekt raames toimub õppevisiit, kus 6 noorsootöötajat ja 2 noorsootöö eksperti Eestist täiendavad end ja õpivad uusi meetodeid Islandi noortele õigusrikkujatele suunatud hariduslike ja sotsiaalsete programmide näitel. Island on tuntud oma traditsiooniliste tõenduspõhiste sekkumiste rakendamise poolest: noorte õigusrikkujate rehabilitatsiooni eesmärgil rakendatakse seal mitmeid tõenduspõhiseid hariduslikke ja sotsiaalseid programme. Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus sõidab projekti raames 2015. aasta mais ja juunis Islandile õppereisile Islandi heast kogemusest õppima ning hiljem saadud teadmisi ja kogemusi Eestis rakendama.