Sümpoosionil esinenud Oxfordi Ülikooli teadur Victoria Nash. 

26.–28. juunil toimus Tallinnas sümpoosion “Connecting the Dots: Young People, Social Inclusion and Digitalisation”, kus ligi 120 rahvusvahelist eksperti arutasid üheskoos digitaliseerumise mõjude üle noortele ja noorte sotsiaalse kaasatuse teemal.

Kolmepäevase sümpoosioni käigus toimusid noortevaldkonna poliitikakujundajate, uurijate ja spetsialistide vahelised arutelud, temaatilised töötoad ning sündmuse raames toimunud laadal jagati parimaid praktikaid mitmetest Euroopa riikidest.

Põhjalikel aruteludel käsitleti digitaliseerumisega kaasnevaid võimalusi, väljakutseid ja ohtusid, tuues fookusesse digitaalsed vahendid ja lahendused ning nende mõju noorte sotsiaalsele kaasatusele, küberkiusamisele, info- ja meediakirjaoskusele, e-osalusele ja mitmele teisele noortega seotud teemadele. 

Sümpoosioni avanud Haridus- ja Teadusminister Mailis Reps keskendus noorte kaasamisele digitaliseeruvas maailmas, rõhutades, et võimalusi noorte kaasamiseks on tänu digitaliseerumisele tänaseks väga palju, kuid need peavad võtma arvesse noorte tegelikke vajadusi ja trende ühiskonnas.

Sümpoosioni esimesel päeval kõneles ühe peaesinejana ka Oxfordi Ülikooli teadur Victoria Nash, kes keskendus oma ettekandes digitaliseerumise ja e-lahenduse kasutamisega kaasnevatele võimalustele, et noored saaksid ja neil oleks võimalus end oma võimete ning soovide kohaselt ühiskonnas teostada. Ühendkuningriigist pärit noor William Carter tõi aga oma ettekandes välja mitmeid positiivseid seisukohti, kuidas digitaliseerumine ja erinevad lahendused on võimaldanud osaleda, kogeda ja õppida, aidates tal seeläbi kujuneda aktiivseks ühiskonnaliikmeks.

Lisaks arutleti ka selle üle, kuidas saaksid noortevaldkonna spetsialistid senisest veelgi edukamalt pakkuda noortele võimalusi eneseteostuseks. Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Innar Liiv, kes tegi ettekande suurandmete ja andmeteaduse kasutusvõimalustest noorsootöö edukaks ja uuenduslikuks arendamiseks, tõi välja, et just kaasaegne andmepõhine lähenemine poliitikakujundamisse toob tõenduspõhiseid argumente ning võimaldab paremini planeerida edasisi tegevusi.

Parimate praktikate laadal oli võimalus tutvuda ligi 20 erineva organisatsiooni tegevusega, mis on pälvinud koduriikides suurt tähelepanu ning aidanud kaasa noortevaldkonna arengule. Eesti praktikatest pälvis enim tähelepanu Eesti Noorsootöö Keskuse, CIVITTA Eesti ja Maru VR Productionsiga loodud karjääriõppelahendus, mille puhul võimaldatakse noortele virtuaalreaalsuse kaudu tutvuda meditsiinivaldkonna erialadega. Euroopast tutvustati aga mitmeid kasulikke praktikaid ja digitaalseid lahendusi, mis aitavad näiteks integreerida ühiskonda sotsiaalselt tõrjutud noori, lihtsustada noorte sisenemist tööturule või julgustavad noori tütarlapsi nägema ennast kui tulevasi liidreid ehk mõtlema iseseisvalt ja avaldama julgemini oma arvamust.

Sümpoosionile eelnenud õhtul tutvustati osalejatele Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu vahelise partnerlusprogrammi raames 1–2 korda aastas ilmuvat Euroopa noortevaldkonna ajakirja Coyote, mille viimases, nutikale noorsootööle pühendatud numbris, arutleb nutika noorsootöö teemal ka Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer.

Sümpoosionile eelnesid veel neli temaatilist veebinari, mille raames käsitleti sümpoosioni põhiteemat ning jagati riikide parimaid praktikaid digitaliseerumise teemadel, mida saad järele vaadata Youtube'i vahendusel: 1. Young people and digitalisation, 2. Advantages and risks, 3. Social inclusion and digitalisation, 4. Smart youth work. Eesti veebinariks valmis ka Nutika noorsootöö teemaline videoklipp, mille leiad sellelt lingilt.

Sümpoosion toimus Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu vahelise partnerlusprogrammi raames ning koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskusega.

Sümpoosioni galerii. 

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv