Rahastamine

Käimasolevad projektikonkursid

Noorsootöötaja kutse taotlemine

Lõppenud projektikonkursid

Avatud taotlusvoor noortemalevate korraldajatele

Projektikonkurss Varaait vol 13 huvikoolidele

Konkurss "Noortepäev ja noorsootöö nädal 2016" korraldaja leidmiseks

Koondprojekti konkurss "Noortemalevad 2015"

Projektikonkurss "Varaait vol 11"

EMP toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" lisataotlusvoor "Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine"

EMP toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoor "Kahepoolsete suhete arendamise fond"EMP toetuste programmi"

Riskilapsed ja -noored taotlusvoor "Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja korduvõigusrikkumiste ennetamine"

Noortemalevate projektikonkurss

EMP toetuste programmi "Riskilapsed- ja noored" taotlusvoor “Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis” 

Projektikonkurss „Varaait vol.10“

EMP toetuste programmi "Riskilapsed ja-noored" taotlusvoor “Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja –noori on paranenud”

Projektlaagrite toetuste taotlemine 2014 

Projektlaagrite toetuste taotlemine 2013

„Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine” investeeringute kava 2007–2015

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine” investeeringute kava 2007–2015 kinnitamine

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv