Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja projektikonkursi „Mõjutusvahendite mitmekesistamine ja võrgustikutöö tõhustamine“. 

Projektikonkursi eesmärk
Projektikonkursi eesmärgiks on kogukonnapõhise võrgustikutöö tõhustamine ning alaealiste komisjoni suunatud lastele kohaldatavate mõjutusvahendite mitmekesistamine üle Eesti. Otsime partnerit, kes oleks valmis pakkuma terviklikku lähenemist antud teema arendamiseks üle Eesti ning neid tegevusi ka kvaliteetselt ellu viima.

Projektikonkursi lähteülesandeks on tegevuste arendamine, mille põhifookuseks on kohaliku kogukonna kaasamine riskikäitumisega alaealiste käitumise muutmiseks, uute koostöövõrgustike loomine ja olemasolevate koostöövõrgustike tõhustamine kogukonnas ning alaealiste komisjonide poolt kohaldatavate mõjutusvahendite mitmekesistamine üle Eesti.

Projektikonkursist on kutsutud osa võtma kõik, kellel on selge visioon konkursi raames planeeritavate tegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Täpsemad konkursi tingimused leiate SIIT. Maksimaalne riiklik toetus projektikonkursis kavandatud tegevuste elluviimiseks on 20 000 €.

Konkursil osalemiseks saata digitaalselt allkirjastatud taotlus hiljemalt 18. septembriks 2013 (k.a.) e-posti aadressile entk@entk.ee, märksõna „Mõjutusvahendite mitmekesistamine ja võrgustikutöö tõhustamine“. 

Projektikonkursiga seotud info:
Helen Kereme
Eesti Noorsootöö Keskus
Tõnismägi 11, 15192 Tallinn
Tel: 735 0377
E-post: helen.kereme@entk.ee

 

 

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv