Noorte omaalgatuslike ideede konkursi Nopi Üles toel viisid noored 2017. aastal ellu 60 erinevat kogukonna arengut toetavat ideed. Eelkõige loodi uusi võimalusi just noortele nii sportimiseks, huvitegevuseks kui ka ühistegevusteks. Noorte initsiatiivil viidi läbi ka päris mitmeid koolitusi erinevate oskuste ja maailmapildi arendamiseks.

Noori on märgatud ja neid on kutsutud erinevate sündmuste raames oma projekte teiste noorte inspireerimiseks tutvustama. Elva noorte korraldatud heategevuslik Südaööjooks sai näiteks „2017. aasta uue jooksusarja“ preemia. Kõikide läbiviidud ideedega saab tutvuda veebilehel www.nopiyles.blogspot.com.

Kõik noortegrupid said individuaalset nõustamist nii idee täiustamiseks kui ka projektide läbiviimise osas. Projektimeeskondadesse kuulus kokku üle 250 noore, kes olid pärit väga erinevatest piirkondadest – võib öelda, et vaid kahe maakonna noored ei võtnud konkursist osa. Kuna suur osa ideedest on pikema kasuperspektiiviga ja kogukond saab neist osa jätkuvalt, siis on raske tuua välja konkreetset kasusaajate arvu, aga erinevatel sündmustel osales aasta jooksul üle 3500 kogukonnaliikme.

24.–25. november toimus Põhja-Tallinna noortekeskuses Nopi Üles kahepäevane koolitus, kus noored said välja töötada oma idee, toimusid kohapealsed individuaalsed nõustamised ning ka praktiline plakatite töötuba. Kokku osales 25 noort ning välja arendati 9 erinevat ideed. Hea meel on selle üle, et kõik ideed jõudsid ka Facebooki hindamiseni ja said kokku vajalikud toetushääled.

Nopi Üles konkursile saab oma ideid esitada ikka läbi Google Docs vormi, mis on leitav Nopi Üles blogist, misjärel võetakse noorega ühendust ja viiakse läbi individuaalsed nõustamised. Kui idee ei sobi just Nopi Üles fondi, siis katki ei jää midagi – Nopi Üles meeskond toetab kõiki noori ja suunab neid vajadusel osa võtma mõnest teisest konkursist või fondist. 

Nopi Üles tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv