Noortelaagrite info korraldajale

Siia lisatakse jooksvalt informatsiooni, mis on oluline noortelaagrite korraldajatele (rahastusvõimalused, taotlustähtajad, eraldatud toetussummad, praktiline informatsioon tegevusloa taotlemisest, nõuded jne).

Noortelaagrite võrgustikku koordineerib Eesti Noorsootöö Keskuse juurde moodustatud Laagrijuhtide Nõukoda, kes teeb ettepaneku koondprojekti toetussummade eraldamiseks, noortelaagrite arendamiseks, viib läbi külastusi noortelaagrites. Koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatavatest vahenditest.

„Noorte tervistava ja arendava puhkuse“ koondprojekti taotlustähtaeg on nii projektlaagritel kui noortelaagritel 1. veebruar kell 17.00. Taotlemine toimub läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/). Vajalik on ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sisselogimine.

***********************************************************************

2018. aastal koondprojekti raames eraldatud toetussummad:

  • projektlaagritele eraldatud toetussummad leiate SIIT;
  • noortelaagritele eraldatud toetussummad leiate SIIT.

Noorte püsilaagritele ehk noortelaagritele on kehtestatud rahvatervise seaduse alusel tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele, millele peab noortelaager vastama, et taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumilt tegevusluba. Püsilaagri tegevusloa väljastab Haridus- ja Teadusministeerium ning tegevusluba on tähtajatu, tegevusluba tuleb taotleda vähemalt kolm kuud enne tegevuse algust.

Noorte projektlaagritele väljastab tegevusluba kohalik omavalitsus, mille territooriumil projektlaagrit korraldada soovitakse. Taotlus tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne laagritegevuse alustamist.

18.01.2016 muudeti noorsootöö seadust, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse luba tuleb taotleda läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS). Noortelaagrite taotluste esitamisel ja andmete kuvamisel EHIS-s on teile kui laagri pidajatele abiks koostatud juhendid, mida järgides on võimalik vajalikud andmed sisestada ning need taotluse läbivaatajale ja loa andjale menetlemiseks esitada. EHIS-est tegevusloa taotlemise täpsed juhendid leiate SIIT.

Vastavalt noorsootöö seadusele on kõikides noorte- ja projektlaagrites tegevusloa taotlemiseks vajalikud kvalifikatsiooninõuetele vastavate noorte- ja projektlaagri juhataja ning kasvatajad. Soovituslik on iga 15 noore kohta omada 1 kvalifitseeritud laagrikasvatajat ning laagris peab olema vähemalt 1 laagri juhataja kvalifikatsiooniga isik. Laagrikasvataja, laagrikasvataja-juhataja ning laagri juhataja osakutse taotlemise informatsiooni leiate SIIT. Osakutset saab taotleda kevadeti (eksamid toimuvad märtsist juunikuuni). Laagrikasvataja ja juhataja koolituse informatsiooni leiate SIIT. Lisaks tuleb meeles pidada, et kõik laste või noortega töötavad inimesed peavad enne tööleasumist läbima tervisekontrolli ning esitama tööandjale tervisetõendi nakkushaiguste suhtes. Loe selle kohta lähemalt SIIT.

Laagritegevusega seotud dokumendid ja juhendid:

Teiste noortevaldkonna alusdokumentidega saate tutvuda SIIN.

***********************************************************************

Ringkiri noorte- ja püsilaagrite koosseisu osas

Munga 18/ 50088 Tartu/ 735 0222/ hm@hm.ee/ www.hm.ee/ Registrikood 70000740
Noorte püsi- ja projektlaagrite pidajad
Laagrijuhtide Nõukoda Laagrijuhtide Nõukoda Laagrijuhtide Nõukoda Laagrijuhtide Nõukoda Laagrijuhtide Nõukoda Laagrijuhtide Nõukoda Laagrijuhtide Nõukoda
Kohalikud omavalitsused Kohalikud omavalitsused Kohalikud omavalitsused Kohalikud omavalitsused Kohalikud omavalitsused Kohalikud omavalitsusedKohalikud omavalitsused
26.04.2018 nr 11 -1.1/18/2180 1.1/18/2180
Ringkiri noorte püsi Ringkiri noorte püsi Ringkiri noorte püsi Ringkiri noorte püsi Ringkiri noorte püsi Ringkiri noorte püsi Ringkiri noorte püsi Ringkiri noorte püsi - ja projektlaagrite koosseisu osas ja projektlaagrite koosseisu osas ja projektlaagrite koosseisu osasja projektlaagrite koosseisu osas ja projektlaagrite koosseisu osasja projektlaagrite koosseisu osas ja projektlaagrite koosseisu osas ja projektlaagrite koosseisu osas ja projektlaagrite koosseisu osas ja projektlaagrite koosseisu osas ja projektlaagrite koosseisu osas
Lugupeetud laagripidajadLugupeetud laagripidajadLugupeetud laagripidajadLugupeetud laagripidajad Lugupeetud laagripidajadLugupeetud laagripidajad Lugupeetud laagripidajadLugupeetud laagripidajadLugupeetud laagripidajad Lugupeetud laagripidajad Lugupeetud laagripidajad
Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu arendava puhkuse teenuse pakkumise ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnu d. Lähtudes d. Lähtudes d. Lähtudes d. Lähtudes d. Lähtudes noorsootöö seaduse noorsootöö seaduse noorsootöö seaduse noorsootöö seaduse noorsootöö seaduse § 10 § 10 2 lõike lõike lõike 3 punktidest punktidest 2 ja 3 2 ja 3 2 ja 3 2 ja 3 ning varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest varasematest valdkondlikest juhenditest ning enamikes noorte püsi ning enamikes noorte püsi ning enamikes noorte püsi ning enamikes noorte püsi ning enamikes noorte püsi ning enamikes noorte püsi ning enamikes noorte püsi ning enamikes noorte püsi ning enamikes noorte püsi ning enamikes noorte püsi - ja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikastja projektlaagrites kasutatavast praktikastja projektlaagrites kasutatavast praktikastja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikastja projektlaagrites kasutatavast praktikastja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikast ja projektlaagrites kasutatavast praktikast , soovitame noorte , soovitame noorte , soovitame noorte , soovitame noorte , soovitame noorte , soovitame noorte turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel kinni pidada järgmistest põhimõtetest :
1. Igas noorte püsi Igas noorte püsi Igas noorte püsi Igas noorte püsi Igas noorte püsi Igas noorte püsi - ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. kvalifikatsioonile vastav isik, kelle kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel. Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte Kõikidest muudatustest, mis puudutavad laagri juhatajat ja tema kontakte toimumise ajal, a toimumise ajal, a toimumise ajal, a toimumise ajal, atoimumise ajal, a toimumise ajal, annab laagri pidaja e nnab laagri pidaja e nnab laagri pidaja e nnab laagri pidaja ennab laagri pidaja e nnab laagri pidaja e nnab laagri pidaja ennab laagri pidaja e-posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada posti teel loa andjale koheselt teada, et tagada vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga. vajadusel kontakti võimalus vastutava isikuga.
2. Noorte püsi Noorte püsi Noorte püsi - ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud ja projektlaagrite personali koosseis peab olema komplekteeritud arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt arvestusega, et iga 15 noore kohta töötaks laagris vähemalt üks laagrikasvataja üks laagrikasvataja üks laagrikasvataja üks laagrikasvataja üks laagrikasvataja üks laagrikasvataja üks laagrikasvataja üks laagrikasvataja üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega kvalifikatsioonile vastav isik. Juhul kui laagritegevustes osalevad erivajadustega noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav noored, siis peab laagris töötama vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav isik 10 noore kohta. isik 10 noore kohta. isik 10 noore kohta.isik 10 noore kohta.
3. Samuti tuletame meelde, et vastavalt sotsSamuti tuletame meelde, et vastavalt sotsSamuti tuletame meelde, et vastavalt sots Samuti tuletame meelde, et vastavalt sots Samuti tuletame meelde, et vastavalt sots Samuti tuletame meelde, et vastavalt sotsSamuti tuletame meelde, et vastavalt sots Samuti tuletame meelde, et vastavalt sotsSamuti tuletame meelde, et vastavalt sots Samuti tuletame meelde, et vastavalt sots Samuti tuletame meelde, et vastavalt sotsSamuti tuletame meelde, et vastavalt sotsSamuti tuletame meelde, et vastavalt sots Samuti tuletame meelde, et vastavalt sots Samuti tuletame meelde, et vastavalt sots Samuti tuletame meelde, et vastavalt sots Samuti tuletame meelde, et vastavalt sotsSamuti tuletame meelde, et vastavalt sots iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 iaalministri 23. märtsi 2012 määrusele nr 7 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ peab alla 18 -aastaste noorte ujulasse, aastaste noorte ujulasse, aastaste noorte ujulasse, aastaste noorte ujulasse, aastaste noorte ujulasse, aastaste noorte ujulasse, aastaste noorte ujulasse, aastaste noorte ujulasse, aastaste noorte ujulasse, aastaste noorte ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta ujuma viimisel iga 10 alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. alaealise kohta olema vähemalt kaks täiskasvanut. Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise Sama nõuet peab järgima ka ujumise ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks ajal ja ujumast laagrisse tagasi liikumisel. Ohutuse tagamiseks ujumise peab üks täiskasvanu olema vees ning teine kaldal. täiskasvanu olema vees ning teine kaldal. täiskasvanu olema vees ning teine kaldal. täiskasvanu olema vees ning teine kaldal. täiskasvanu olema vees ning teine kaldal. täiskasvanu olema vees ning teine kaldal. täiskasvanu olema vees ning teine kaldal. täiskasvanu olema vees ning teine kaldal. täiskasvanu olema vees ning teine kaldal. täiskasvanu olema vees ning teine kaldal. täiskasvanu olema vees ning teine kaldal.
Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi Soovitame vastavad põhimõtted kinnitada püsi - ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega te ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega te ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega te ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja te ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja te ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja te ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja te ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja te ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega teja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ja teha ha need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel. need kättesaadavaks laagri pidaja kodulehel.
LugupidamisegaLugupidamisegaLugupidamisegaLugupidamisega LugupidamisegaLugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)(allkirjastatud digitaalselt)(allkirjastatud digitaalselt)
Mailis Reps Mailis Reps Mailis Reps Mailis RepsMailis Reps
minister minister ministerminister
Aare Vilu Aare Vilu Aare ViluAare ViluAare Vilu Aare Vilu 735 0218
aare.vilu@hm.eeaare.vilu@hm.eeaare.vilu@hm.ee aare.vilu@hm.ee aare.vilu@hm.ee aare.vilu@hm.ee

Võttes arvesse, et noorte püsilaagritele on alates 2016. aastast Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatud tegevusload, on laagri pidajate vastutus noortele tervistava ja arendava puhkuse teenuse pakkumine ja laagris turvalisuse tagamise osas tõusnud. Lähtudes noorsootöö seadusest, varasematest valdkondlikest juhenditest ning enamikes projekt- ja püsilaagrites kasutatavast praktikast, soovitame noorte turvalisuse tagamiseks personali komplekteerimisel võtta arvesse järgmisi põhimõtteid:

  • igas noorte püsi- ja projektlaagris peab olema vähemalt üks laagri juhataja kvalifikatsioonile vastav isik (kontaktid esitatakse tegevusloa taotlemisel ning muudatustest tuleb teavitada e-maili teel);
  • noorte püsi- ja projektlaagri koosseis peab olema komplekteeritud arvestusega, et iga 15 noore kohta (erivajadustega noorte puhul iga 10 noore kohta) töötaks laagris vähemalt üks laagrikasvataja kvalifikatsioonile vastav isik;
  • noorte püsi- ja projektlaagrites ujuma viimisel, ujumise ajal ning laagrisse tagasi liikumisel olema iga 10 noore kohta vähemalt kaks täiskasvanut; ohutuse tagamiseks peab ujumise ajal olema üks täiskasvanu vees ja üks kaldal.
Soovitame need põhimõtted kinnitada püsi- ja projektlaagrite sisekorraeeskirjadega ning teha need kättesaadavaks ka laagri pidaja kodulehel.

***********************************************************************

Sügisene laagrikorraldajate seminar-koolitus

Sügisene laagrikorraldajate seminar-koolitus toimub 20.-21.09.2018 Kääriku Spordikeskuses. Kutse leiate SIIT. Registreerimine on avatud kuni 13.09.2018 https://www.entk.ee/node/3196 kaudu. Täpne programm on selgumisel.

Arvete tellimine osalustasu jaoks:

DO Spordiklubi
do@do.ee
Andres Põhjala
Telefon 5096511

Seminari osavõtumaks on 50 eurot.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv