Noored veedavad üha enam aega digitaalsete vahendite ja sotsiaalmeedia seltsis, mis teeb erineva info noorteni viimiseks ja selle noorepoolseks tarbimiseks aina lihtsamaks. Kahtlemata pakub info mitmekesisus ja rohkus rõõmu, kuid paneb samas noore valiku ette – millist info ja millistest kanalitest võtta või jätta?

Noorteinfo, just nagu nimetuski viitab, on info kõikidele Eesti 7–26 aastastele noortele ja pakub noorele teavet ümbritsevast elust, toetab tema iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest, mis omakorda toetab noore elukorraldust ja valikuid. Noorteinfo puhul on oluliseks põhimõtteks selle vahetu kättesaadavus, kas otsese suhtluse või digitaalsete kanalite kaudu, info usaldusväärsus, õigsus ja ajastatus.

Digitaalsel kujul riikliku tasandi noorteinfo on koodatud Eesti Noorsootöö Keskuse veebilehele Stardiplats, mis on suunatud kõikidele Eesti noortele ning vahendab noortele vajalikku infot noortepärasel viisil ning kujul, sealjuures arvestab noorte huve ja nende seas levinud trende, on kontrollitud, usaldusväärne, kallutamata ja ajastatud.

Stardiplatsilt on noorel võimalus leida infot kuue põhiteema lõikes: õppimine, töö ja karjäär, noorsootöö võimalused, suhted ja turvalisus, tervis, ühiskond ja kodanik. Noorel on lihtsal viisil võimalus leida infot näiteks vahetusõpilasprogrammide, vaimse tervise, töötamise või hoopiski seksuaaltervise kohta. Lisaks tuuakse veebis esile ka noortele suunatud sündmuste, praktikate, konkursside ja koolituste info. Igal noorel on ka võimalus läbi CV-funktsiooni koguda ja säilitada omandatud kogemusi ning teadmisi ja luua veebis oma isiklik CV.

Stardiplats on usaldusväärne tööriist noorele oma küsimustele vastuste leidmiseks ja kogemuste talletamiseks ning kasulik abivahend noorsootöötajale noorte suunamiseks või toetamiseks.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv