Noorteinfo

Eesti Noorsootöö Keskus on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis, kelle roll on arendada noorteinfo valdkonda üleriigiliselt.

Eesti Noorsootöö Keskus koordineerib noorteinfo teemalisi koolitusi noorsootöötajatele ja spetsialistidele ning rahvusvahelist koostööd, analüüsib ja hindab noorteinfo valdkonda ja selle vajadusi. ENTK kuulub ka Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri ERYICA.

Noorteinfo valdkonnas toimuvate tegevuste aluseks on Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 ning tegevusi rahastatakse riigi eelarvest ja ESF programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.

Noorteinfo

Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet, toetab iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks. Noorteinfo on suunatud kõikidele Eesti 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks. Noorteinfot vahendatakse noortele otsese suhtluse ja digitaalsete keskkondade kaudu.

Noorteinfo põhimõtted:

  • Lähtub noorte huvidest ja vajadustest
  • Vahetult kättesaadav, kallutamata, usaldusväärne ja kontrollitud
  • Järjepidevalt uuenev ja arenev
  • Noortepärases sõnastuses ja vormis
  • Noortele sobival viisil ja kujul
  • Jälgitakse ja ollakse kursis uuemate trendidega

Riikliku tasandi noorteinfo arendamine

Riikliku tasandi noorteinfot arendatakse keskselt kuue põhiteema lõikes: õppimine, töö ja karjäär, noorsootöö võimalused, suhted ja turvalisus, tervis, ühiskond ja kodanik.

Arendamise aluseks on noorte seas läbiviidud uuringud ja konsultatsioonid. Noorteinfo sisu ja teemade arendamisel on toeks siduspartnerid, näiteks Tervise Arengu Instituut, Töötukassa, MTÜ Peaasjad, Tööinspektsioon, AMOR, Maanteeamet, Häirekeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, noorteühendused jpt.

Valdkonna arendamiseks on loodud ka riiklik noorteinfo arendusgrupp, mille mille loomise peamine eesmärk on toetada noortevaldkonna arengukava 2014-2020 punktis 3.5. kirjeldatud alaeesmärgi noorteinfo riiklikku süsteemi tugevdamine ja kvaliteetse toimimise toetamine eri osapoolte koostöös täitmist.

Arendusgrupi tegutsemise eesmärk on luua riiklikul tasandil noorteinfo arendamiseks süsteemne ja ühtne alus, mida järgitakse noorteinfoga seotud olevate asutuste poolt ja arvestatakse noorteinfo arendamisel ning noorteinfotöös. Arendusgruppi liikmete hulgas on esindajad Eesti Noorsootöötajate Kogust, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest, SA Archimedes Noorteagentuurist, Eesti Noorteühenduste Liidust, Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonnast, Eesti Noorsootöö Keskusest ning noorteinfo ekspert ja ERYICA koolitaja Hannes Sildnik.

Stardiplats

Riikliku tasandi noorteinfo ametlik veebileht on Stardiplats , mis suunab ja pakub vahetut infot ja teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas.

Nooreinfo koolitused

2018. aastal toimub noorsootöötajatele e-kursus teemal „DigitalYIntro: digitaalne noorteinfotöö“. I e-kursus algab 22. mai, registreerumine on lõppenud. II e-kursus toimub septmbris, registreerumise link avatakse augustis.

Loe e-kursuse kohta lisaks uudisest, mis avaneb siit.

Noorteinfo valdkonna alusdokumendid

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv