Millal toimub? Algus 6. juuni kell 11.30, lõpp 7. juunil orienteeruvalt kell 15.00 

Kus toimub? Loomeinkubaatoris aadressil Veerenni 24, Tallinn. 

Tegemist on interaktiivse praktilise laboriga, kus lisaks noorte tööotsijate olukorra uurimisele ja paremale teadvustamisele luuakse osalejatele võimalus leida ideid noorte tööotsijate kaasamiseks noorsootöös.  

 •  Kes on noor tööotsija ja mida ta vajab?  
 • Millisel viisil saab toetada noorte tööotsijate kaasatust?  
 • Millised algatused loovad võimalusi noorte tööotsijate mitmekülgseks kaasamiseks?  
 • Milline on noortevaldkonna roll noorte tööelu toetamisel?

 Labori tulemusena on osaleja:

 • mõtestanud noorte tööotsijate olukorda ja võimalusi;
 • analüüsinud iseennast ja oma võimalusi noorte tööotsijate toetamiseks;
 • saanud tuttavaks mitmete seniste algatustega noorte tööotsijate toetamisel;
 • leidnud viise noorte tööotsijate kaasamiseks.

Kahepäevane protsess on üles ehitatud Change Lab lähenemisest inspireerituna. Otsimaks teedrajavaid lahendusi kompleksetele sotsiaalsetele probleemidele, toob Change Lab ehk Muutuste Labor dialoogil põhinevas lähenemises kokku erinevad osapooled. Lahenduste leidmist toetavad protsessi käigus läbiviidavad erinevad nii individuaalsed kui gruppides toimuvad harjutused, sh teema uurimine ja tunnetamine läbi erinevate osapoolte vaatenurkade, inspiratsiooniallikate avastused, kogetu settimine ja mõtestamine, ideede arendamine muutusteks...

Keda ootame?
Laborisse on oodatud kõik, kes juba tegutsevad noorte tööotsijate kaasamisele suunatud tegevustes kui ka need, kes seda valdkonda enda jaoks alles avastavad ning soovivad paremini mõista noorte tööotsijate olukorda ja vajadusi. Koolitusele on võimalik liituda üksi või 2-3 liikmelise kolleegide meeskonnana.

Muutuste labori läbiviimisel toetutakse noorsootöö, kaasava juhtimise ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ja põhimõtetele ning kaasatakse noorte tööotsijate teema paremaks teadvustamiseks osapooli ka noorsootööst väljaspoolt.

Laboris osaleja:

 • on noortevaldkonna edendaja, noorsootöötaja;
 • julgeb katsetada;
 • on avatud meelega ja uudishimulik;
 • omab huvi ja valmisolekut osaleda täies mahus.

Laboris toimetavad:
Piret Jeedas: Mul on olnud võimalus noorte tööotsijatega ühises ruumis õppida. See on olnud põnev väljakutse ja samas siiras teadvustamine – tegelikult ka on võimalik noori tööotsijaid kaasata. Mind paeluvad uued algatused, katsetamine ja olemasoleva kahtluse alla seadmine. Olen koolitusvaldkonnas toimetanud kümmekond aastat, kokku puutunud erinevate sihtgruppide ja oluliste teemadega. Täna olen pühendunud kaasava juhtimise edendamisele Eestis ning tähenduslikeks muutusteks eelduste loomisega. Lisainfo koolitajate andmebaasis

Ülly Enn: Olen noortevaldkonnaga seotud olnud 15 aastat, töötades SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos, aga ka koolitajana ja noortevaldkonna publikatsioonide autorina nii Eestis kui välisriikides. Eriliselt hakkab minu süda põksuma just sotsiaalse kaasatuse ja erinoorsootöö valdkondadega seoses ning võimalusi sellealastele arengutele kaasa aidata on pakkunud vabatahtlik tegevus Eesti Punases Ristis, töötamine Euroopa Komisjoni SALTO Sotsiaalse Kaasatuse Ressursikeskuses Brüsselis ning mitmed koolitusprojektid, sh noorte tööhõive teemadel. Lisainfo koolitajate andmebaasis

Kuidas osaleda?
Laboris osalemine on osalejate jaoks tasuta (programm, toitlustus, majutus), kuid osalejatelt (või nende tööandjatelt) eeldatakse transpordikulude katmist toimumispaika ja tagasi. Väljaspoolt Tallinnat tulijatele organiseeritakse vajadusel majutus hotellis (Tallinna kesklinnas). Osalejate arv on piiratud (kuni 25 inimest).

Osalemiseks palume täita registreerimisleht hiljemalt 20.maiks(k.a) SIIN! Kandideerimistulemustest teavitatakse teid 23. maiks e-maili teel.

Lisainfo: Elina Jõgeva elina.jogeva@archimedes.ee (korralduslik); Ivica Mägi, ivica.magi@archimedes.ee (sisuline).

Osalemine Muutuste laboris on osalejate jaoks tasuta ning toimub Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöökvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 ressurssidest.

 

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv