Noorsootöö

Noorsootööd ja selle korraldust tervikuna reguleerib noorsootöö seadus, mille alusel on noorsootöö noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.

 Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

  • noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
  • tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
  • noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
  • noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
  • noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 
Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv