Avatud on noorsootöötaja kutse taotlemise sügisvoor!

Dokumentide esitamise tähtaeg on 04.10.2017 südaöö. Saab taotleda noorsootöötaja kutset esmakordse taotlemise kaudu või teha dokumendipõhist taastõendamist. Lisainfo www.entk.ee/kutsetaotlemine.

Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine:

1. (digitaalselt) allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
3. haridust tõendava dokumendi koopia;
4. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, arve saate tellida SIIT);
5. tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio), mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, mis taseme kutset taotleda soovitakse. NB! Palume täita portfoolio võimalikult sisutihedalt (oluline pole maht, vaid sisu).

Noorsootöötaja kutse taastõendamine:

1. (digitaalselt) allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
3. haridust tõendava dokumendi koopia;
4. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, arve saate tellida SIIT);
5. tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio), mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, mis taseme kutset taotleda soovitakse. NB! Palume täita portfoolio võimalikult sisutihedalt (oluline pole maht, vaid sisu).

6. eelneva kutsetunnistuse koopia, mille kehtivuse lõpust pole möödunud rohkem kui üks aasta;
7. erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid; näiteks tööandja tõend, ametijuhend, ametisse kinnitamise käskkirja koopia vms noortevaldkonnas töötamise kohta.


Dokumendid palume saata/tuua allkirjastatult Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv