Noorsootöötaja kutse

Kutsete noorsootöötaja, tase 4, noorsootöötaja, tase 6 ning noorsootöötaja, tase 7 taotlemise eeltingimused (avanevad noolele klikkides):

 1. töökogemus taotletaval kutsealal – tõendada kutsealase tegevuse kirjelduses portfoolio kujul, juurde võib lisada muid asjasse puutuvaid tõendusmaterjale; 
 2. piirangud lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna – tõendada piirangute puudumist vastavalt lastekaitseseaduse § 20. 
NB! Alates 2017. aastast kontrollib piiranguid lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna kutse andja (Lastekaitseseaduse § 20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud)

KUTSETE NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 4, NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 6 NING NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 7 ESMAKORDSE TAOTLEMISE DOKUMENDID:

1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
2. haridust tõendava dokumendi koopia;
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, arve saate tellida SIIT);
4. (digitaalselt) allkirjastatud tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio koos avaldusega samas failis), mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, mis taseme kutset taotleda soovitakse. NB! Palume täita portfoolio võimalikult sisutihedalt (oluline pole maht, vaid sisu).

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT ON LÕPPENUD!

Kutsete noorsootöötaja, tase 4, noorsootöötaja, tase 6 ning noorsootöötaja, tase 7 taastõendamise eeltingimused (avanevad noolele klikkides):

 1. töökogemus taotletaval kutsealal – tõendada kutsealase tegevuse kirjelduses portfoolio kujul, nõutav on lisada juurde erialase töökogemuse tõendusmaterjale viimase viie aasta kohta – ametijuhend, tööandja tõend, ametisse nimetamise käskkirja koopia, soovituskiri vm, mis tõendab noortevaldkonnas töötamist alates eelmise kutsetunnistuse väljastamisest;
 2. piirangud lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna – tõendada piirangute puudumist vastavalt lastekaitseseaduse § 20;
 3. eelnevalt väljastatud sama või võrdustatud taseme kutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks (1) aasta.

NB! Alates 2017. aastast kontrollib piiranguid lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna kutse andja (Lastekaitseseaduse § 20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud)

KUTSETE NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 4, NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 6 NING NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 7 TAASTÕENDAMISE DOKUMENDID:

1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
2. haridust tõendava dokumendi koopia;
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, arve saate tellida SIIT);
4. (digitaalselt) allkirjastatud tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio koos avaldusega ühes vormis), mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, mis taseme kutset taotleda soovitakse. NB! Palume täita portfoolio võimalikult sisutihedalt (oluline pole maht, vaid sisu).

5. eelneva kutsetunnistuse koopia, mille kehtivuse lõpust pole möödunud rohkem kui üks aasta;
6. erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid; näiteks tööandja tõend, ametijuhend, ametisse kinnitamise käskkirja koopia vms noortevaldkonnas töötamise kohta.

NB! Varasemad kutsetasemed on võrdsustatud uutega:

 • noorsootöötaja, tase III kutse - noorsootöötaja, tase 4 kutse
 • noorsootöötaja, tase IV kutse - noorsootöötaja, tase 6 kutse
 • noorsootöötaja, tase V kutse - noorsootöötaja, tase 7 kutse

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT ON LÕPPENUD!

Dokumendid palume saata/tuua allkirjastatult Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee

Täiendav lisainfo:

 • Ärge esitage ühtegi originaaldokumenti peale maksekorralduse ja avalduse, kuna neid ei tagastata.
 • Kutse taotlemise TASUDE MAKSMINE toimub ainult väljastatud arvete alusel. Arve saamiseks arvestage palun vähemalt 10 tööpäeva! Arve saate tellida SIIT.
 • Dokumendid palume saata/tuua allkirjastatult Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee
 • Karistusregistri väljavõtteid teeb alates 2017. aastast Eesti Noorsootöö Keskus ise taotlejate eest!

Korduma kippuvad küsimused

Lisainfo: tel 7 350 388, e-post: kutse@entk.ee

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv