Laagri juhatajate ja –kasvatajate osakutse esmakordse taotlemise eksami registreerimisvorm

Taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:
1. (digi)allkirjastatud avaldus,
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart),
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu on €10, arve saate tellida SIIT),
4. haridust tõendava dokumendi koopia,
5. dokumentide koopiad, mis tõendavad noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendkoolituste läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul,
6. dokumentide koopiad, mis tõendavad esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul.

2018. AASTAKS ON OSAKUTSE EKSAMITELE REGISTREERUMINE LÕPPENUD!

 

2018. aastal on võimalus eksamil valida, kas soovite teha paberkandjal või elektroonset eksamit! Eksam, mille järele on kirjutatud, et toimub elektroonselt, on sooritamine võimalik ainult elektroonselt ja arvutiklassis (isikliku arvuti olemasolu pole vajalik)!

 

 

Taotleja andmed
Eksami info
OSAKUTSE EKSAMITELE REGISTREERUMINE ON 2018. AASTAKS LÕPPENUD!!!
Kui soovite taotleda nii laagrikasvataja, tase 6 kui laagri juhataja, tase 6 osakutset, siis piisab laagri juhataja, tase 6 eksami sooritamisest ning laagri juhataja, tase 6 osakutsetunnistus lubab teil töötada ka kasvatajana.
Kui teil on soov ja võimalus kasutada oma isiklikku arvutit eksami läbiviimiseks, siis proovige ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sisselogimist https://eis.innove.ee/eis/ lehel. Kui sisselogimine õnnestub, on teie arvuti sobiv elektroonse eksami sooritamiseks. KIRJUTAGE SIIA, KAS TEIL ÕNNESTUS SISSELOGIMINE NING TEIE ARVUTI ON EIS KESKKONNA KASUTAMISEKS SOBIV.
Kohustuslikud dokumendid
Failid võivad olla maksimaalselt 50MB suurused. Suuremate failide lisamise korral eksami registreerimisvorm läbi ei lähe!

Juhul, kui teil on täiendkoolituste tõendeid rohkem kui üks, saate neid lisada täiendkoolituste kahte teise lahtrisse või eraldi muude dokumentide reale.
Siia saate märkida näiteks oma eksami kellaaja eelistuse, millega me võimaluse korral püüame arvestada.
Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv