Laagri juhatajate ja –kasvatajate osakutse esmakordse taotlemise eksami registreerimisvorm

Taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:
1. (digi)allkirjastatud avaldus,
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart),
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu on €10, arve saate tellida SIIT),
4. haridust tõendava dokumendi koopia,
5. dokumentide koopiad, mis tõendavad noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendkoolituste läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul,
6. dokumentide koopiad, mis tõendavad esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul.

Dokumendid palume saata/tuua Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn, digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee või saate need lisada alloleva registreerimisvormi kaudu.

Dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 4 TÖÖPÄEVA enne eksami toimumise kuupäeva!

Taotleja andmed
Eksami info
Kui soovite taotleda nii laagrikasvataja, tase 6 kui laagri juhataja, tase 6 osakutset, siis piisab laagri juhataja, tase 6 eksami sooritamisest ning laagri juhataja, tase 6 osakutsetunnistus lubab teil töötada ka kasvatajana.
Kohustuslikud dokumendid
Failid võivad olla maksimaalselt 50MB suurused. Suuremate failide lisamise korral eksami registreerimisvorm läbi ei lähe!

Juhul, kui teil on täiendkoolituste tõendeid rohkem kui üks, saate neid lisada täiendkoolituste kahte teise lahtrisse või eraldi muude dokumentide reale.
Siia saate märkida näiteks oma eksami kellaaja eelistuse, millega me võimaluse korral püüame arvestada.
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv