Laagri juhatajate ja –kasvatajate osakutse esmakordse taotlemise eksami registreerimisvorm

Taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:
1. (digi)allkirjastatud avaldus,
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart),
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu on €10, arve saate tellida SIIT),
4. haridust tõendava dokumendi koopia,
5. dokumentide koopiad, mis tõendavad noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendkoolituste läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul,
6. dokumentide koopiad, mis tõendavad esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul,
7. väljavõte karistusregistrist, mis tõestab, et taotlejale ei rakendu piiranguid lastega töötamiseks.

Dokumendid palume saata/tuua Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn, digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee või saate need lisada alloleva registreerimisvormi kaudu.

Dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 4 TÖÖPÄEVA enne eksami toimumise kuupäeva!

Taotleja andmed
Minimaalne nõue on keskhariduse olemasolu
Eksami info
Kohustuslikud dokumendid
Isikuandmete töötlemine
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv