Laagrikasvataja ja - juhataja osakutse

 

 

Laagrikasvataja ja -juhataja koolituste info leiad SIIT.

OSAKUTSETE LAAGRIKASVATAJA, TASE 4, LAAGRIKASVATAJA-JUHATAJA, TASE 6 NING LAAGRI JUHATAJA, TASE 7 TAOTLEMISE EELTINGIMUSED (avanevad noolele klikkides):

  1. kutsealaste või kutsealaseid teadmisi laiendavate koolituste läbimine – nõutav viimase 3 aasta jooksul, tõendada tunnistuse või tõendiga, mis sisaldab andmeid koolitaja, läbitud teema, toimumise aja ja mahu kohta;
  2. piirangud lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna – tõendada piirangute puudumist vastavalt lastekaitseseaduse § 20. 
NB! Alates 2017. aastast kontrollib piiranguid lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna kutse andja (Lastekaitseseaduse § 20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud)

LAAGRIKASVATAJA JA JUHATAJA OSAKUTSE - ESMAKORDNE

1. (digitaalselt) allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €10, arve saate tellida SIIT);
4. haridust tõendava dokumendi koopia;
5. viimase 3 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;
6. dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul.

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT ON LÕPPENUD!

NB! Enne eksamile tulemist palume kindlasti läbi lugeda noorsootöötaja kutsestandardi lisa - noorsootöötaja kutse-eetika!

OSAKUTSETE LAAGRIKASVATAJA, TASE 4, LAAGRIKASVATAJA-JUHATAJA, TASE 6 NING LAAGRI JUHATAJA, TASE 7 TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED (avanevad noolele klikkides):

  1. töökogemus taotletaval kutsealal – nõutav on lisada juurde erialase töökogemuse tõendusmaterjale viimase viie aasta kohta – ametijuhend, tööandja tõend, ametisse nimetamise käskkirja koopia, soovituskiri vm, mis tõendab noortevaldkonnas ja/või noortelaagris/projektlaagris/noortemalevas töötamist alates eelmise osakutsetunnistuse väljastamisest; 
  2. kutsealaste või kutsealaseid teadmisi laiendavate koolituste läbimine – nõutav viimase 3 aasta jooksul, tõendada tunnistuse või tõendiga, mis sisaldab andmeid koolitaja, läbitud teema, toimumise aja ja mahu kohta;
  3. piirangud lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna – tõendada piirangute puudumist vastavalt lastekaitseseaduse § 20;
  4. eelnevalt väljastatud sama või võrdustatud taseme osakutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks (1) aasta.
NB! Alates 2017. aastast kontrollib piiranguid lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna kutse andja (Lastekaitseseaduse § 20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud)

LAAGRIKASVATAJA JA JUHATAJA OSAKUTSE - TAASTÕENDAMINE

1. (digitaalselt) allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €10, arve saate tellida SIIT);
4. haridust tõendava dokumendi koopia;
5. viimase 3 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;
6. dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul;
7. eelnev kvalifikatsiooni tunnistuse koopia (laagrikasvataja ja/või laagri juhataja), mille kehtivuse lõpust pole möödunud rohkem kui üks aasta;
8. erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid viimase 5 aasta kohta; näiteks tööandja tõend, ametijuhend, ametisse kinnitamise käskkirja koopia vms laagris/malevas töötamise kohta. Vaata tööandja tõendi näidist SIIT.

Varasemat laagrikasvataja kvalifikatsiooni saab taastõendada laagrikasvataja, tase 4 osakutsena.
Varasemat laagri juhataja kvalifikatsiooni saab taastõendada laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutsena.

NB! Piiranguid lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna kontrollib kutse andja (Lastekaitseseaduse § 20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud)

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT ON LÕPPENUD!

Dokumendid palume saata/tuua allkirjastatult Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee

Täiendav lisainfo:

  • Ärge esitage ühtegi originaaldokumenti peale maksekorralduse ja avalduse, kuna neid ei tagastata.
  • Kutse taotlemise TASUDE MAKSMINE toimub ainult väljastatud arvete alusel. Arve saamiseks arvestage palun vähemalt 10 tööpäeva! Arve saate tellida SIIT.
  • Dokumendid palume saata/tuua allkirjastatult Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee
  • Karistusregistri väljavõtteid teeb alates 2017. aastast Eesti Noorsootöö Keskus ise taotlejate eest!

Korduma kippuvad küsimused

Lisainfo: tel 7 350 388, e-post: kutse@entk.ee

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv