Kutse taotlemine

Mida teha, kui ei tea, millist noorsootöötaja kutse või osakutse taset valida? Vajuta SIIA ning leiad täiskutse abimaterjalid ning SIIA, et leida osakutse abimaterjalid! Taotleja juhendi esmakordseks taotlemiseks ja taastõendamiseks leiad SIIT! Karistusregistri väljavõtte võtmise juhend e-toimiku kaudu on leitav SIIT.

Laagrikasvataja ja juhataja koolituskava 2016. aastaks leiate SIIT.

 

Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid:

NOORSOOTÖÖTAJA KUTSE - ESMAKORDNE

1. (digitaalselt) allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
3. haridust tõendava dokumendi koopia;
4. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, arve saate tellida SIIT);
5. tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio), mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, mis taseme kutset taotleda soovitakse. NB! Palume täita portfoolio võimalikult detailselt!

6. väljavõte karistusregistrist, mis tõestab, et taotlejale ei rakendu piiranguid lastega töötamiseks (Lastekaitseseadus §20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud).

NB! TAOTLUSVOOR KUULUTATAKSE VÄLJA 1. SEPTEMBRIL, DOKUMENTIDE ESITAMISE TÄHTAEG ON 04.10.2016!

NOORSOOTÖÖTAJA KUTSE - TAASTÕENDAMINE

1. (digitaalselt) allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
3. haridust tõendava dokumendi koopia;
4. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €30, arve saate tellida SIIT);
5. tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio), mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, mis taseme kutset taotleda soovitakse. NB! Palume täita portfoolio võimalikult detailselt!

6. väljavõte karistusregistrist, mis tõestab, et taotlejale ei rakendu piiranguid lastega töötamiseks (Lastekaitseseadus §20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud);
7. eelneva kutsetunnistuse koopia, mille kehtivuse lõpust pole möödunud rohkem kui üks aasta;
8. erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid; näiteks tööandja tõend, ametijuhend, ametisse kinnitamise käskkirja koopia vms noortevaldkonnas töötamise kohta.

NB! Varasemad kutsetasemed on võrdsustatud uutega:

  • noorsootöötaja, tase III kutse - noorsootöötaja, tase 4 kutse
  • noorsootöötaja, tase IV kutse - noorsootöötaja, tase 6 kutse
  • noorsootöötaja, tase V kutse - noorsootöötaja, tase 7 kutse

NB! TAOTLUSVOOR KUULUTATAKSE VÄLJA 1. SEPTEMBRIL, DOKUMENTIDE ESITAMISE TÄHTAEG ON 04.10.2016!

LAAGRIKASVATAJA JA JUHATAJA OSAKUTSE - ESMAKORDNE

1. (digitaalselt) allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €10, arve saate tellida SIIT);
4. haridust tõendava dokumendi koopia;
5. viimase 3 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;
6. dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul;
7. väljavõte karistusregistrist, mis tõestab, et taotlejale ei rakendu piiranguid lastega töötamiseks (Lastekaitseseadus §20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud).

NB! TAOTLUSVOOR LÕPPENUD, UUS TAOTLUSVOOR 2017. AASTA KEVADEL!

NB! Enne eksamile tulemist palume kindlasti läbi lugeda noorsootöötaja kutsestandardi lisa - noorsootöötaja kutse-eetika!

LAAGRIKASVATAJA JA JUHATAJA OSAKUTSE - TAASTÕENDAMINE

1. (digitaalselt) allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
2. isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (tasu €10, arve saate tellida SIIT);
4. haridust tõendava dokumendi koopia;
5. viimase 3 aasta jooksul läbitud vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses (noorsootöötaja kompetentsidega seotud) täiendkoolituse tunnistuste koopiad;
6. dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul;
7. väljavõte karistusregistrist, mis tõestab, et taotlejale ei rakendu piiranguid lastega töötamiseks (Lastekaitseseadus §20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud);
8. eelnev kvalifikatsiooni tunnistuse koopia (laagrikasvataja ja/või laagri juhataja), mille kehtivuse lõpust pole möödunud rohkem kui üks aasta;
9. erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid; näiteks tööandja tõend, ametijuhend, ametisse kinnitamise käskkirja koopia vms laagris/malevas töötamise kohta.

Varasemat laagrikasvataja kvalifikatsiooni saab taastõendada laagrikasvataja osakutse tasemel 4.
Varasemat laagri juhataja kvalifikatsiooni saab taastõendada laagri juhataja osakutse tasemel 6.

NB! TAOTLUSVOOR LÕPPENUD, UUS TAOTLUSVOOR 2017. AASTA KEVADEL!

Hariduse soovituslikud tingimused vastavalt noorsootöötaja kutsestandardile:

  • noorsootöötaja kutse, tase 4 (sh laagrikasvataja osakutse, tase 4) - tavaliselt keskharidus;
  • noorsootöötaja kutse, tase 6 (sh laagrikasvataja ja juhataja osakutse, tase 6) - tavaliselt kõrgharidus;
  • noorsootöötaja kutse, tase 7 (sh laagri juhataja osakutse, tase 7) - tavaliselt magistritase.

Pidage meeles!

  • Ärge esitage ühtegi originaaldokumenti peale maksekorralduse ja avalduse, kuna neid ei tagastata.
  • Kutse taotlemise TASUDE MAKSMINE toimub ainult väljastatud arvete alusel. Arve saamiseks arvestage palun vähemalt 3 tööpäeva!
  • Laagrikasvataja ja juhataja täiendkoolituste ajakava leiate SIIT.

Dokumendid palume saata/tuua allkirjastatult Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee

Korduma kippuvad küsimused

Lisainfo: tel 7 350 388, e-post: kutse@entk.ee

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv