Kutse taotlemise hindamine

Noorsootöötaja kutse taotlemise hindamiseks viiakse taotleja poolt täidetud portfoolio põhjal läbi intervjuu. Intervjuu kestus on 30 minutit. Iga taotlejaga võetakse ühendust ning lepitakse kokku täpne intervjuu toimumise kuupäev ja kellaaeg.

Laagri juhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi struktureeritud kirjalik töö, mis toimub eksami läbiviimise kohas. Eksamite toimumise ajagraafik ja kohad avaldatakse ENTK kodulehel www.entk.ee/kutsetaotlemine. Eksami sooritamiseks on aega kuni 60 minutit. Osakutse puhul hinnatakse neid kompetentse, mis on vastavalt välja toodud kutsestandardis.

NB! Intervjuule ja eksamile tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Intervjuu keeleks on üldjuhul eesti keel, eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles.

Noorsootöötaja kutse ja osakutse kompetentsusnõuetele vastavuse taastõendamine samal tasemel toimub dokumentide alusel. Taastõendamiseks tuleb esitada kutse andmise korras sätestatud dokumendid. Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu.
Kutse andja väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist posti teel, saates taotluses esitatud aadressile tähitud kirja.

NB! Märgitud aadressilt peate olema kutsetunnistuse kohaletoimetamiseks kättesaadav.

Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja, tase 4 (sh laagrikasvataja osakutse); noorsootöötaja, tase 6 (sh laagrikasvataja ja laagri juhataja osakutsed) ja noorsootöötaja, tase 7 (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel:

NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 4

  1. kutsestandard
  2. hindamisstandard  

NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 6 

  1. kutsestandard 
  2. hindamisstandard  

NOORSOOTÖÖTAJA, TASE 7 

  1. kutsestandard
  2. hindamisstandard

Korduma kippuvad küsimused

Lisainfo: tel 7 350 388, e-post: kutse@entk.ee 

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv