Sihtasutus Archimedes kuulub Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Euroopa Noored Eesti büroo on Sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte arenguvõimaluste toetamisega läbi mitteformaalse õppimise ning noorsootööalaste koolituste arendamise ja elluviimisega.
Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo otsib  noorsootöötajate koolituse projektijuhti,  kelle tegevusalaks on noorsootöötajate professionaalset arengut toetavate koolitustegevuste väljatöötamine ning noorsootöötajate arendamise süsteemi hoidmine ja pidev arendamine Euroopa Noored Eesti büroos.  

Tööleasumise aeg: soovitavalt juuni, 2012.

Sul on head eeldused, kui:

 • oled pädev täiskasvanuhariduse ja mitteformaalse õppimise ning õpetamise valdkonnas ja omad kogemust oma pädevusi noortevaldkonnas rakendada;
 • tunned hästi noortevaldkonda ja orienteerud selle koolitusturul;
 • omad kõrgharidust andragoogika, personalijuhtimise või muus lähedases valdkonnas;
 • oled väga hea suhtleja, läbirääkija ning koostöösuhete looja ja hoidja;
 • omad head analüüsivõimet ja üldistusoskust ning võimet kiirelt otsustada;
 • suudad efektiivselt töötada ka pingelistes olukordades;
 • valdad kõrgtasemel eesti keelt (nii kõnes kui kirjas) ning inglise ja vene keelt heal tasemel;
 • omad avaliku esinemise – ja arutelude juhtimise oskust ning julgust ning oskad ennast selgesti väljendada.

Kasuks tuleb kaasaegse koolitus-arendusvaldkonna ja arengupsühholoogia tundmine.

Sind ootab:

 • võimalus võtta vastutus ühiskonnas väga olulise valdkonna koolitus- arendustegevuste eest;
 • pidev areng ja enese proovilepanek dünaamilises ja põnevas keskkonnas.
 • sõbralik ja noor kollektiiv.

Ootame Sinu CV-d koos motivatsioonikirja ja palgasooviga hiljemalt 30. maiks, 2012 aadressile: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo L. Koidula 13A, 10125 Tallinn või e-posti aadressile: Helle.Kanep@archimedes.ee

Täiendav informatsioon e-posti aadressil: Reet.Kost@archimedes.ee

Noorsootöötajate koolituse projektijuht asub tööle Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames, töökoht asub SA Archimedes Tallinna kontoris. Tegemist on tähtajalise töösuhtega, kuni programmiperioodi lõpuni (2013. aasta lõpp).

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv