Kontakt

Eesti Noorsootöö Keskus

Registrikood: 70005312
Tel 735 0399
Faks 735 0300
E-post entk@entk.ee

Aadress: Tõnismägi 11, 15192 Tallinn

Juhised, kuidas Eesti Noorsootöö Keskusesse tulla

Edgar Schlümmer - direktor
Tel 735 0399
edgar.schlummer@entk.ee

NOORSOOTÖÖ VALDKONDADE ARENDAMISE OSAKOND

 Osaluse arendamise üksus

Traditsioonilised ja uued osalusvormid, noorteühingute aastatoetus, noorteinfo

Maria Juurmaa - suunajuht (osakonna ja üksuse juht). Lapsehoolduspuhkusel.

Kaasatuse ja konkurentsivõime üksus

Noortegarantii, NEET (not in education, employment, or training) noored, laagrid, malevad, noorte konkurentsivõime tõstmine, EMP toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ sisutegevused.

Gerttu Aavik - suunajuht (üksuse juht)
Tel 735 0359
Mob 5627 0535
gerttu.aavik@entk.ee

Mari Oad - peaekspert
Tel 735 0387
Mob 5668 4552 

mari.oad@entk.ee


Eveli Jõesaar - peaekspert
Tel 735 0396
Mob 55654325
eveli.joesaar@entk.ee
 

Epp Reedik - peaekspert
Tel 53006325
epp.reedik@entk.ee

Liisi Noode - peaekspert
Mob 5685 5424
liisi.noode@entk.ee

Anette Mandel
anette.mandel@entk.ee
Praktikant

NOORSOOTÖÖ KORRALDUSE JA ANALÜÜSI OSAKOND

Noorsootöö kvaliteedi arendamise üksus

Noorteseire, noorsootöö kvaliteedi hindamine, kutse andmine ja väärtustamine, rahvusvaheline koostöö

Kaur Kötsi - asedirektor (osakonna ja üksuse juht)
Tel 735 0394
Mob 5591 1189
kaur.kotsi@entk.ee

Birgit Rasmussen - peaekspert
Tel 735 0388
Mob 5811 6807
birgit.rasmussen@entk.ee

Kati Nõlvak - peaekspert
Mob 557 6677
kati.nolvak@entk.ee

KOV koostöögruppide toetamise ja loovuse arendamise üksus

KOV koostöögruppide nõustamine, koostöö omavalitsuste ja maavalitsustega, ANK konkurss, Varaait konkurss, nutikas noorsootöö, noorsootöö koolis, huviharidus

Kaire Soomets - suunajuht (üksuse juht)
Mob 5550 0522
kaire.soomets@entk.ee

Anu Reinsalu - peaekspert
Mob 522 7727
anu.reinsalu@entk.ee

Merle Maimjärv-Mirka - peaekspert
Mob 5623 6887
merle.maimjarv-mirka@entk.ee

Einike Mölder - peaekspert
Mob 5816 5201
einike.molder@entk.ee

Agne Adler - peaekspert
Tel 735 0354
Mob 5688 3685
agne.adler@entk.ee
 

Kuldar Adel - peaekspert
Tel 735 0377
Mob 5196 8697
kuldar.adel@entk.ee
 

Korraldusüksus

Finants- ja personalijuhtimine, hanked, väljamaksete kontroll (EMP, ESF)

Eva Rüütel - finantsjuht (üksuse juht)
Tel 735 0379
Mob 524 4012
eva.ruutel@entk.ee

Berit Jürgenson - büroojuht
Tel 735 0399
berit.jurgenson@entk.ee

 Anu Vimba - spetsialist
Tel 735 0397
anu.vimba@entk.ee

Elve Krusten - spetsialist
Tel 7350 386
Mob 5611 0788
elve.krusten@entk.ee

Merit Künnapuu - peaekspert
Tel 7350 390
Mob 5340 9901
merit.kunnapuu@entk.ee


Noortelaager (Kloogaranna)

Noorsootöö koolitus- ja praktikakeskus, püsilaager

Helga Eichen - peaspetsialist (laagrijuhataja)
Tel 654 0845
Mob 512 9366
helga.eichen@entk.ee

Suurandmete suund

Anne Kivimäe - suurandmete projektijuht
Tel 518 5225
anne.kivimae@entk.ee

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv