Noortepäev 2015 ametnike ja noorte jalgpallivõistluse Eesti Noorteühenduste Liidu võidutiim
Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) viib läbi konkursi „Noortepäev 2016“ ja „Noorsootöö nädal 2016“ projektide korraldaja leidmiseks.


Rahvusvahelist noortepäeva on tähistatud alates 1999. aastast ja selle raames toimub Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) algatusel noortele suunatud sündmusi üle kogu maailma. Noortepäev toimub 12. augustil 2016. Noortepäeva peamine eesmärk on tutvustada noortele noorsootöö väärtusi ja võimalusi ning äratada avalikkuse huvi noorte ja noorsootöö vastu.

Noorsootöö nädalat on tähistatud Eestis iga-aastaselt alates 2011. aastast. Noorsootöö nädal toimub tuleval aastal 07.- 13.11.2016. Noorsootöö nädala eesmärgiks on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat head tööd esile tõsta kohalikul ja riiklikul tasandil nii otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis.

Ootused korraldatavatele projektidele
Mõlemal projektil peab olema kindel fookuspunkt, noortevaldkonnaga seotud üldisem teema, mis on ühiskonnas aktuaalne ja noortele/noorsootöö tegijatele oluline ning huvitav. Projektid võivad olla ka osa juba toimuvast sündmusest või sündmuste sarjast. Eelistatud on projektid, mis toetavad noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eesmärkide saavutamist.

Projektide formaat on avatud. Mõlemad projektid võivad sisaldada ühte peasündmust (näiteks suurlaager, suvekool, vabaõhu üritus jms) ja/või mitmeid erinevaid tegevusi (noortele suunatud tegevused, noorsootöötajatele suunatud tegevused, koostööpartnerite võrgustiku koordineerimine, teavitustegevused avalikkusele jms). Vähem eelistatud on kontserttüüpi tegevused.

Oluline on, et projektid oleksid üleriigilise mõõtmega. Võib korraldada näiteks tegevusi erinevates Eesti paikades, ühise meediakampaania, suursündmuse vms. Lisaks tuleb kaasata partnereid erinevatest piirkondadest. Soovitatav on kaasata ka meediapartnereid - projekt ja selle teemad peavad leidma ühiskonnas laiema kõlapinna. Eesti Noorsootöö Keskus ei toeta projekti, mille mõju ja nähtavus on lokaalne, millel puudub üleriigiline mõõde ja mis ei pööra piisavalt palju tähelepanu avaliku kõlapinna leidmiseks ühiskonnas.

Taotlemine

Projekti teostaja

Konkursist on kutsutud osa võtma kohalikud omavalitsused, sihtasutused, noorsootööasutused, noorsootöö- ja noorteühingud, noorteühingute liidud ja teised esindusorganisatsioonid, kellel on selge visioon ja võimekus noortepäeva ja noorsootöö nädala korraldamiseks 2016. aastal. Oodatud on ka ühispakkumused, mille korral vastutavad pakkujad võrdselt mõlema projekti eest.

Taotluste hindamine
- Taotlusi hindab Eesti Noorsootöö Keskus.
- Konkursi läbiviijal on õigus nõuda taotluse juurde täiendavaid dokumente ja selgitusi.

Taotluse suurus
Riiklik toetus noortepäeva ja noorsootöö nädala korraldamiseks on 10 000 eurot.            

Taotluse esitamine ja otsusest teavitamine
Taotlus tuleb esitada ettenähtud vormil ja digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile entk@entk.ee märksõnaga „Noortepäev ja noorsootöö nädal 2016“.

Vormi saab täitmiseks alla laadida SIIT.

Taotluste esitamise tähtaeg on 19.02.2016.

Otsusest teavitatakse taotlejat projektitaotluses märgitud e-posti aadressil viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise otsuse vastuvõtmist.

Lisainfo:
Mari Naudi
Eesti Noorsootöö Keskus
Tel: +372 566 84 552
E-mail: mari.naudi@entk.ee

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv