Noorsootöö nädal

Noorsootöö nädal 2016

lugudekola-loplik

Noorsootöö nädal toimub 7.-13. november 2016 ning kannab loosungit “Lugude kõla.”

Noorsootöö nädala eesmärk on tõmmata tähelepanu noorsootöö mitmekesisusele, väärtusele ja mõjule läbi edulugude; suurendada avalikkuse teadlikkust noorsootööst ja noorsootöötaja ametist ning tähistada Eesti ANK kui riikliku avatud noortekeskuste katusorganisatsiooni 15 sünnipäeva.

Noorsootöö nädala jooksul toimub:

 • Noorsootöö kogemuslugude levitamine sotsiaalmeedias 

  Noorsootöö lood kirjeldavad valdkonna tegijate tööd, lugudes sisaldub nii tööprotsessi kui erinevaid juhtumeid, ettevõtmisi, ülesandeid. Jutu-, foto- ja videoblogi postitustena koguti kokku lugusid erinevatelt noorsootöö valdkonna tegijatelt, sealhulgas nii noortekeskuste noorsootöötajatelt ja juhtidelt, huvijuhtidelt, huviringide juhendajatelt, KOVide ja maavalitsuste noorsootöö spetsialistidelt, valdkonna otsustajatelt, EVT vabatahtlikelt noortekeskustes, erinevatelt noortelt jne. Noorsootöö kogemuslugusid levitatakse noorsootöö nädala jooksul Eesti ANK Facebook’i lehel esmaspäevast reedeni igal täistunnil kell 10.00-16.00 ehk 7 korda päevas 5 päeva järjest. Noorsootöö lugude kollektsiooni lood väljendavad noorsootöö mitmekesisust, väärtust ja mõju.

 • Noorsootöö lugude Elavad Raamatukogud ja kokkamisaktsioonid noortekeskustes üle Eesti

  Noorsootöölugude Elavas Raamatukogus on noorsootöö valdkonna inimesed ja noorsootööst osa saanud noored erinevatest paikadest rääkimas oma lugusid sellest, kuidas noorsootöösse on panustatud, mida see on kogukonnale ja ühiskonnale andnud ning kuidas noorsootöö noorte elu kulgu on mõjutanud. Noorsootöölugude Elavad Raamatukogud toimuvad koostöös kohalike ja piirkondlike kolleegide ja partneritega aidates noorsootööd nähtavamaks teha ka valdkonnast väljaspool seisvale sihtgrupile.
  „Kultuur purki“ koosneb kultuuridevahelise kokkamise töötubadest noortekeskustes, huvikoolides ja koolide õppeklassides. „Kultuur purki“ eesmärk on panna kõlama lood kultuurilisest  mitmekesisusest läbi toidu ja ühise kokkamise. Külla sõidavad välisvabatahtlikud, et arutleda kokkamise juurde kultuuritundlikkuse ja tolerantsuse teemadel. Kokkamisaktsioonide sihtgrupiks on 12-19 aastased noored. “Kultuur purki” käivitub SA Archimedese Noorteagentuuri toel.

 • Noorsootöö nädala Pidula

  9. novembril leiab aset noorsootöö nädala tippsündmus Pidula, mis toob kokku erinevad noortevaldkonna tegijad, sõbrad ja koostööpartnerid. Tähistame ühiselt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse 15. sünnipäeva ja paneme kõlama noorsootöö lood.

Lisaks reisivad mööda Eesti erinevaid paiku ringi Eesti ANK fotonäitused

 • 2014. aasta noorsootöö nädala fotokampaaniana järel loodud näitus “Noorsootöö, mis see veel on?” kus noortekeskused püüdsid pildile noorte arvamust sellest, mida on noorsootöö neile õpetanud. Virtuaalne fotonäitus on üleval: siin. 2015. aasta noorsootöö nädala fotokampaaniana järel loodud “Näoga noorte poole,” mis aitab muuta noorsootöös toimuvat ühiskonnas nähtavamaks ja tuua esile inimesi, kes selle valdkonna heaks igapäevaselt töötavad. Virtuaalne fotonäitus on üleval siin.

Pilte fotonäituse teekonnast saab jälgida siin.

Noorsootöö nädala korraldajaks on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
Noorsootöö nädala korraldamist toetab Eesti Noorsootöö Keskus.

Uudised