Tabasalu päev on kujunenud Harku valla suviseks tähtsündmuseks. Nimekad artistid, meeleolukad tegevused, mõnus melu ja meelelahutus terveks päevaks. Enamik külastajaid aga ei tea, et päeva õnnestumisse andis märkimisväärse panuse Harku noortemalev.

Töökasvatus, suurürituse korraldamine, kogukonnatunne. Nende kolme märksõnaga võtsid korraldajad ja osalejad kokku kaks nädalat kestnud ja 19. augustil toimunud Tabasalu päevaga kulmineerunud maleva.

Malevas osalenud Andres Urbla sõnul pakkus malev hea valiku erinevatest töödest alates noortekeskuse koristamisest kuni Tabasalu päeva piletite müügi ja peoplatsi ümber aedade paigaldamiseni. Lisategevuste seas olid nt savist kannu meisterdamine, erinevad mängud, kolmekäigulise lõuna valmistamine ja kõige krooniks uhke malevapulm.

Malev aitab mõelda karjäärivalikutele

“Õppisime malevas osalemist, koostööoskust, planeerimist ja vastutamist,” ütles Urbla. “Neist kogemustest on kindlasti ka tulevikus kasu, sest mingi töökogemus on juba omandatud. Malevas saab proovida erineva iseloomuga töid ja nii proovida, mis rohkem meeldib ja selle järgi ka tuleviku karjäärivalikutele mõelda.”

Tabasalu päevaga seotud tööde hulgas oli näiteks piletite müük, plakatite levitamine, aedade paigaldamine ja batuutide kuivatamine. Teiste maleva jooksul tehtud tööde hulgas oli akende pesemist, vanade köögikappide ja põrandate küürimist.

Sandra Väizene märkis, et malevas õppisid noored töökust ja kokkulepetest kinnipidamist, suhtlust esialgu võõraste inimestega ning koostööd.

“Tulevikus annab malevakogemus tööle kandideerides kindlasti enesekindlama tunde ning ehk ka teadlikuma karjäärivaliku,” sõnas Väizene. “Malevas tutvutakse uute inimestega ning arendatakse suhtlemist näiteks Tabasalu päeva raames pileteid müües või uusi sõpru leides. Maleval on ka sportlikum ning kunstilisem osa. Käiakse matkamas, jalgratastega Tabasalu päeva plakateid riputamas, korraldatakse filmi- ning kultuuriõhtuid ja muidugi ka maleva pulm.”

Noortemalev oli Tabasalu päeva läbiviimisse kaasatud teist aastat järjest. Noortele töökasvatuse võimaldamine on olnud Harku vallavalitsuse noorsootöö üks prioriteetidest. Valla partneriks maleva läbiviimisel ja Tabasalu päeva organiseerimisel on Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus.

Töökasvatus on oluline osa noorsootööst

Vallavalitsuse kultuuri- ja spordispetsialist Krista Dreger lausus, et koostöö on olnud inspireeriv ja tulemuslik. “Meil on heameel, et noori saab kaasata suurürituse organiseerimise telgitagustesse,” ütles Dreger. “Üks asi on ise üritusel osaleda, teine pool aga näha, kuidas seda organiseerida ja teada, kui palju on pisiasju, et üritus kvaliteetne tuleks. Meie märksõnad on töökasvatus, tööharjumus ja meeskonnatööoskus. Kogukonnale on tähtis, et suurüritust aitavad läbi viia meie oma noored – see on oluline, see liidab ja paneb meid kokku hoidma, kuid ka hoolima ja märkama.”

Helen Urbla toonitas, et malev õpetas, kuidas teha koostööd erinevate inimestega, leida kiirelt lahendusi ootamatutele olukordadele ning kuidas oma aega veelgi efektiivsemalt planeerida.

“Usun, et need oskused on kindlasti kasulikud ka tulevikus tööle kandideerimisel,” arvas Urbla. “Samuti malevakogemus CVs näitab tööandjale, et mina kui noor tõesti tahan tööd teha ja olen ka varem aktiivne olnud."

Ühtekokku osales 7.-21. augustini kestnud Harku noortemalevas 25 13-18aastast Harku valla noort. Malevasse pääsemiseks tuli kõigil kandidaatidel läbida vestlusvoor, mille käigus hinnati nende motivatsiooni ja valmisolekut eesootavateks töödeks. Nüüd on malevas osalenud noori ootamas veel Tabasalu päeva tänuüritus, mis olevat täis üllatusi ja ootamatusi.

Koondprojekti "Noortemalevad 2017" toetatakse hasartmängumaksu nõukogu ja täiendavate riiklikest vahenditest ning viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv