2018. aasta kevadel korraldas Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) neli regionaalset seminari: Tallinnas, Tartus, Sakal ja Pärnus. Seminaride abil arutleti ligi kolmesaja noortevaldkonna eksperdiga valdkonna päevakajalisemaid teemasid.

Seminaride eesmärgiks oli anda võimalus kohalikule tasandile valdkondliku informatsiooni kogumiseks, jagamiseks ja võrgustumiseks. Kahel päeval toimunud seminaride käigus tutvustati noortevaldkonna arenguid ja tegevusi, räägiti olemasolevatest võimalustest, mille abil kohaliku tasandi noorsootööd edendada, ning toodi näiteid praktikutelt.

Regionaalsete seminaride tagasisides toodi välja, et Eesti Noorsootöö Keskus on regionaalsete seminaridega eeskujuks, aidates tuua kokku eksperdid ja tõstatada päevakajalisi arutelusid Eesti erinevates piirkondades. Tagasisides rõhutati praktilisi näiteid, aktiivseid esitlusi ja päevakajalisi ettekandeid, mis andsid uut informatsiooni valdkonna võimaluste kohta.

Veelgi põhjalikumalt sooviksid osalejad käsitleda kohalike omavalitsuste teemasid, rahastusvõimalusi, noorsootöötaja kutset, noorte osalust ja huviharidust, samuti ootavad osalejad jätkuvalt häid praktilisi näiteid. Uute võimalike teemadena toodi välja vaimne tervis, disainmõtlemine, noorsootöötaja Eestis ja täiendkoolitus, noortevaldkonna liidud ja noorsootöö tegevusvaldkonnad. 

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv