EHIS-e kasutamine

Siit leiate samm-sammulise juhendi, kuidas taotleda projektlaagri või püsilaagri tegevusluba EHIS-e kaudu. Õpetuse nägemiseks peate vajutama kas projektlaagri või püsilaagri peale ning seejärel avaneb vastava loa taotlemise informatsioon. Lisaks on toodud välja ka õpetused, kuidas registreerida EHIS-es uut asutust, kuidas KOV töötaja saab menetleda tegevusluba ning kuidas saada ligipääsu EHIS-esse.

PÜSILAAGRID:

Sammud, kuidas seda teha:

 1. Taotluse esitamiseks tuleb minna 
  https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/load_ja_registreeringud/
  taotluste_esitamine
  .
 2. Taotluse täitmiseks tuleb sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.
 3. Vajutage "Taotle uut tegevusluba".
 4. Valige "Noortelaagri tegevusluba (püsilaager)".
 5. Täitke ära vajalikud lüngad.
 6. Lisage vajalikud dokumendid: 
  * laagri põhimäärus - DigiDoc formaadis;
  * laagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele (päästeameti ja terviseameti tõendid) – DigiDoc formaadis;
  * kvalifikatsiooninõuetele vastava laagri juhataja kirjalik nõusolek ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata – PDF formaadis;
  * laagrivahetuse tegevuskava - PDF formaadis.
 7. Vajutage nuppu "Esita", et saata taotlus menetlusse.
Nüüd peaks esilehele tekkima esitatud taotluste juurde vastav taotlus ning kui Haridus- ja Teadusministeerium on taotluse menetlenud, siis kuvatakse kinnitus loa olemasolu kohta püsilaagri läbiviimiseks esilehel. Tegevusluba muutub avalikuks ka www.ehis.ee avalikus vaates.
Videojuhend taotluse sisestamiseks https://www.hm.ee/ehis/videod/Tegevusluba_2_luba.mp4.
Nüüd peaks esilehele tekkima esitatud taotluste juurde vastav taotlus ning kui Haridus- ja Teadusministeerium on taotluse menetlenud, siis kuvatakse kinnitus loa olemasolu kohta püsilaagri läbiviimiseks esilehel. Tegevusluba muutub avalikuks ka www.ehis.ee avalikus vaates.
Videojuhend taotluse sisestamiseks

PROJEKTLAAGRID:

Sammud, kuidas seda teha:

 1. Taotluse esitamiseks tuleb minna 
  https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/load_ja_registreeringud/
  taotluste_esitamine
  .
 2. Taotluse täitmiseks tuleb sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.
 3. Vajutage "Taotle uut tegevusluba".
 4. Valige "Noortelaagri tegevusluba (projektlaager)".
 5. Täitke ära vajalikud lüngad. NB! KOV tuleb valida vastavalt laagri toimumise omavalitsusele (siin tuleb meeles pidada, et süsteem paneb automaatselt asutuse aadressi – tuleb see ära kustutada ristikesega ning valida ise õige KOV).
 6. Lisage vajalikud dokumendid (NB! Dokumentide loetelu näitab püsilaagri dokumente, seega valige need dokumendiliigid, mis on kattuvad ja ülejäänud dokumendid lisage ükskõik, millise dokumendiliigi alla):
  * projektlaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja  päästenõuetele (ruumide omaniku kinnitus ruumide kasutamisõiguse kohta) - DigiDoc formaadis;
  projektlaagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht ning projektlaagri pidamise täpne asukoht - DigiDoc formaadis;
  kvalifikatsiooninõuetele vastavale laagri juhataja kirjalik nõusolek ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata - PDF formaadis;
  laagri eesmärk ja päevakava - PDF formaadis.
 7. Lahtrisse "Muu lisainfo" kirjutage laagri tegutsemise periood.
 8. Vajutage nuppu "Esita", et saata taotlus menetlusse.

Nüüd peaks esilehele tekkima esitatud taotluste juurde vastav taotlus ning kui kohalik omavalitsus on taotluse menetlenud, siis kuvatakse vastava omavalitsuse kinnitus loa olemasolu kohta projektlaagri läbiviimiseks esilehel. Tegevusluba muutub avalikuks ka www.ehis.ee avalikus vaates. Kui toimub mitu erinevat laagrivahetust erinevates omavalitsustes, tuleb esitada ka vastavalt tegevusloa taotlused erinevatesse omavalitsustesse erinevateks perioodideks!

Kui KOV ei ole mingi aja jooksul tegevusloa taotlusele reageerinud, tuleks nendega ühendust võtta ja uurida, mis seisus KOV tegevusluba on. Seoses haldusreformiga on mitmed omavalitsuse töötajad muutunud ning uus töötaja ei pruugi olla kursis, et on vaja projektlaagrite tegevuslubasid menetleda ning teha seda läbi EHIS-e süsteemi. Kui KOV ei oska taotlust EHIS-es menetleda, saatke neile juhend, mille leiate https://www.hm.ee/ehis/help/ehis_kov.htm#_Toc444005187. Kerides allapoole leiate ka juhendi KOV töötajale, kuidas tegevusluba menetleda.

Videojuhend taotluse sisestamiseks https://www.hm.ee/ehis/videod/Tegevusluba_2_luba.mp4.

Tegevusloa taotlemisel on oluline jälgida, et oleksite portaalis kindlasti ettevõtte rollis – valige valikust õige ettevõte, kellele soovite tegevusluba taotleda. Kui te ei ole asutusega seotud või lisandus uus asutus, siis tuleb uus asutus lisada (vaata järgmises lõigus juhendit, kuidas seda teha) või paluda olemasoleval asutusega seotud isikul muuta seotud isikuid ja teid juurde lisada.

UUE ASUTUSE REGISTREERIMINE

Videojuhend asutuse sisestamiseks on https://www.hm.ee/ehis/videod/Tegevusluba_1_asutus.mp4.

Sammud, kuidas seda teha:

 1. Logige sisse www.eesti.ee portaali ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.
 2. Valige „E-teenused“ ning sisenege „Ettevõtjale“ rubriiki.
 3. Valige „Tegevusload ja majandustegevusteated“
 4. Valige „Kuvatakse õppeasutust“, seal näidatakse omanikuga seotud õppeasutusi, sh laagreid
 5. Taotlemiseks peate olema seotud juriidilise isikuga (MTÜ, OÜ, SA) ning siis saate valida ülevalt oma rolli korrektse asutusena. Kui selle juriidilise isikuga seotud õppeasutuse andmeid EHIS-est ei leitud, kuvatakse teile nupp „Lisa uus õppeasutus“, mille abil on võimalik uus õppeasutus lisada. Kui valikus on juba õppeasutus, siis uut asutust lisada ei saa. NB! Noortelaager või projektlaager on EHIS-e mõistes õppeasutus!
 6. Lisage vastavad andmed:
  a. õppeasutuse nimetus;
  b. õppeasutuse liik (noortelaager);
  c. pidaja liik (tulenevalt juriidilisest vormist);
  d. omandivorm;
  e. juriidiline aadress (valida valikust maakond, KOV ja lisada aadress ning vajutada „Otse aadressiandmete registrist“, mille järel tuleb valida valikust korrektne aadress);
  f. kontaktandmed (telefon, aadress ja kodulehele aadress).
 7. Vajutage „Lisa“.

TEGEVUSLOA MENETLEMINE KOV TÖÖTAJALE

Sammud, kuidas seda teha:

 

 1. Logige sisse www.eesti.ee portaali ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.
 2. Valige „E-teenused“, sisenege „Ametnikule“ rubriiki, valige „Tegevusload ja majandustegevusteated“ ning sisenege õppekavade ja lubade moodulisse. NB! Moodulisse saab siseneda administraatori õiguses kasutaja või kasutaja, kelle roll on „OK-TEG-MEN-NLP – Noortelaagri (projektlaager) tegevuslubade menetluse läbiviimine“. Vajaliku rolli saab omistada omavalitsuse EHIS-e administraator.
 3. Sissejuhatavalt lehelt otsige üles nupp „Otsi“, et leida menetlemist vajavad taotlused. Menetlemist vajavad taotlused on olekus „Ära saadetud“.
 4. Valige tegevusloa taotlus ning vajutage selle peale, et see avada.
  Andmed on jaotatud kolmele lehele – tegevusloa andmed, kus on taotleja andmed koos kontaktisiku ning soovitud tegutsemise asukohaga, muu lisainfo all on projektlaagri toimumise periood; failid, kuhu on lisatud taotleja poolt kohustuslikud dokumendid (kohustuslikud on projektlaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja  päästenõuetele (ruumide omaniku kinnitus ruumide kasutamisõiguse kohta) - DigiDoc formaadis; projektlaagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht ning projektlaagri pidamise täpne asukoht - DigiDoc formaadis; kvalifikatsiooninõuetele vastavale laagri juhataja kirjalik nõusolek ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata - PDF formaadis; laagri eesmärk ja päevakava - PDF formaadis); taotluse sisu, kus on menetluse ajalugu ja kus saab muuta menetluse staatust.
 5. Menetlemise alustamiseks vajutage nupule „Menetle“.
 6. Staatuste valikust valige „Menetluses“ ning märkige menetluse alguse ja lõpu kuupäevad. Kui peate ootama KOV volikogu istungit, siis märkige lõpu kuupäevaks aeg, millal saate volikogu istungil vastu võetud otsuse põhjal tegevusloa ära menetleda.
 7. Registreerige taotlus või saatke taotlejale tagasi täiendamiseks. Viimast kasutage juhul, kui taotluses on mingid andmed puudulikud või vajavad failid täiendamist. Siis kirjutage kommentaaride väljale info selle kohta, mis vajab täiendamist. Seejärel saab taotleja kõrvaldada puudused ning saata taotluse uuesti menetlusse. Kui taotlus vastab nõuetele, siis tuleb menetlejal staatuse valikust valida „Registreeritud“ ja täita ära otsuse andmeväljad:
  staatus – registreeritud;
  käskkirja number (korralduse või otsuse number);
  käskkirja kuupäev;
  tegevusloa number;
  tegevusloa kehtivuse alguskuupäev;
  tegevusloa kehtivuse lõppkuupäev (NB! Pidage meeles, et periood ei tohi olla pikem kui 60 kalendripäeva!);
  registreerimise otsus (korralduse faili saab valida, kui olete faili salvestanud arvutisse ning vajutate „Sirvi“, mille järel otsite korrektse faili oma arvutist üles);
  kommentaar (kui neid on).
 8. Vajutage „Salvesta“.
 9. Peale taotluse registreeritud staatusesse viimist muutub luba nähtavaks ka EHIS-e avalikus vaates.

 

NB! Kui KOV soovib ise laagrit korraldada, siis tuleb tal endal lisada EHIS-es uue loa taotlus ja seda ise menetleda. Kui laagrit soovib korraldada kohaliku omavalitsuse asutus, siis saab ta seda teha samuti EHIS-e kaudu.

EHIS-E JUURDEPÄÄSUDE SAAMINE

Sammud, kuidas seda teha:

 1. Saatke kiri EHIS-e kasutajatoele ehis.tugi@hm.ee.
 2. Kirja sisus on vaja edastada järgmised andmed:

Asutuse andmed:

 • asutuse täpne nimetus:
 • asutuse pidaja registreerimiskood;
 • asutuse pidaja nimi;
 • asutuse aadress;
 • asutuse omandivorm;
 • asutuse kontaktandmed;
 • asutuse asutamise aasta.

Asutuse töötaja kontaktandmed, keda soovitakse määrata EHIS-es administraatoriks:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • telefon;
 • e-posti aadress.

3. Seejärel saab asutuse administraatoriks määratud isik ligipääsu EHIS-esse ning tema saab vajadusel määrata täiendavaid seotud inimesi, kes saavad EHIS-ele ligipääsu.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv