Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja projektikonkursi Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi vahelise noortevaldkonna koostöölepingu tegevussuundade elluviimiseks.

Koostöö eesmärk on toetada noorsootöö arengut ja selle kaudu noorte iseseisvumist ning paremaid elutingimusi ja edendada kodanikuaktiivsust. Lisaks on fookuses rahvusvaheline koostöö ja noorsootöö kvaliteedi areng.

Projektikonkursi prioriteetsed tegevussuunad on järgnevad:

  • sotsiaalne kaasatus ja noorsootöö võimalused selle suurendamiseks;
  • noorsootöö ja mitteformaalse õppimise mõju noorte tööhõivele;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevad noorsootöö teenused;
  • Kloogaranna noortelaagri arendamine keskuseks noortepoliitika innovatiivsele arengule ja rahvusvahelisele koostööle.

Projektikonkursi taotlejateks võivad olla omavalitsused, noorsootööasutused ja organisatsioonid, mis juba teevad või kavandavad koostööd Soome noorsootöö osapoolega. Projekt peab olema terviklik ja hõlmama kõikide kaasatud osapoolte tegevusi.

Projektide toimumisaeg peab jääma ajavahemikku 1. jaanuar- 31. detsember 2013.

Konkursi kogueelarve on 9600 eurot, mis jagatakse vastavalt konkursi tulemustele.

Taotlus koos lisadega tuleb esitada hiljemalt 31. oktoobriks 2012 digiallkirjastatuna e-posti aadressile entk@entk.ee, märksõna „Koostööprojekt Soomega“. Taotlus- ja eelarvevormi palume täita inglise keeles.

Konkursi tingimused

Taotlusvorm

Eelarve vorm

Aruande vorm

Lisainformatsioon:
Liis Tamman
Tel: 735 0378; 5340 9901
E-post: liis.tamman@entk.ee

 

Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv