22. mail 2018 algab 5-nädalane e-kursus noorsootöötajatele teemal „DigitalYIntro: digitaalne noorteinfotöö“.

Koolitus kestab jaanipäevani ja toimub Eestis esmakordselt. Koolituse sihtgrupiks on noortega töötavad spetsialistid ja noorsootöötajad, kes on läbinud ERYICA YIntro mudelil põhineva koolituse või omavad varasemat töökogemust noorteinfotöö põhimõtete rakendamisel lähtuvalt NT kutsestandardi tase 6 ja 7 pädevusnõuetest.

DigitalYIntro näol on tegemist ERYICA võrgustiku poolt välja töötatud noorteinfo põhiteadmiste ja -oskuste baaskoolituse YIntro jätkukoolitusega, mille eesmärgid on:
- toetada noortega töötavate spetsialistide NT kutsestandardi tase 6 ja 7 nõutud noorteinfotöö digipädevuste arengut;
- tutvustada digitaalse noorteinfo olulisi aspekte, arendada teadmisi ja oskuseid digitaalse noorteinfo korraldamiseks;
- arendada ühtseid kvaliteedialuseid digitaalses noorteinfotöös (ja nende rakendamist noorsootöös laiemalt);
- julgustada noorsootöötajaid arendama noorte teadlikkust digitaalsete kanalite ohtudest ja võimalustest. 

E-kursuse loomiseks moodustati noorsootöö spetsialistidest ja ekspertidest koosnev töörühm, kelle peamiseks ülesandeks oli kaasa aidata digitaalse noorteinfotööga seotud tekstiliste materjalide, näidete, videote kohandamisele Eesti oludele ning e-kursuse testimine.

 „DigitalYIntro: Digitaalne noorteinfotöö“ e-kursus koosneb neljast moodulist ja eneserefleksioonist alljärgnevatel teemadel: 

I MOODUL: Sissejuhatus e-kursusele ja internetiteavituse alused 
- 
Osalejate ja organisatsiooni tutvustus
- Sissejuhatav webinar
- Digitaalne päevik
- Põhimõisted

II MOODUL: Kvaliteedikriteeriumid digitaalses noorteinfotöös 
- 
Digitaalse noorteinfo kvaliteediraamistik
- Digipõlvkonna väljakutsed
- Noorteinfotöö roll noorte toetamisel digiväljakutsetega toimetulekul
- Oskuslik info otsimine internetist
- Oskuslik digitaalse noorteinfo kvaliteedi hindamine

III MOODUL: Kvaliteetse digitaalse noorteinfo loomine 
- 
Digitaalsete noorteinfoteenuste loomine
- Enda teenuste analüüs ja hindamine
- Oskuslik digiinfotöö noortega

IV MOODUL: Osalusvõimalused ja nende arendamine digitaalses noorteinfotöös 
- 
Noored digikeskkondades ja kanalites – kaardistus
- Noored digikeskkondades ja kanalites – e-osalus noorteinfotöös
- Noorte kaasamine noorteinfotöösse
- Digitaalse noorteinfo põhimõtete analüüs enda organisatsiooni kontekstis
      - Digitaalse noorteinfotöö juhiste arendamine enda organisatsioonis 
      - Professionaalse arengu planeerimine

E-kursusel on osalejatele toeks e-koolitajad, kelle roll on abistada, suunata ja käia kogu kursuse teekond koos osalejatega kaasa. Kuna aga tegemist on e-kursusega ning iga kursusel osaleja peab läbima kursuse moodulid ja teostama praktilisi ülesandeid enamjaolt iseseisva tegevuse kaudu veebi vahendusel, nõuab osalemine head eneseregulatsiooni ja motivatsiooni. Samas on e-kursus paindlik lahendus, mis pakub osalemise võimalust asukohast ning kellaajast sõltumata ja hoiab igal juhul kokku kontkatkoolitustega kaasnevaid ajalisi- ning rahalisi kulutusi.

Kursuse pikkus on 28 tundi, mis viiakse täies mahus läbi e-õppena ja on eesti keeles ning osalejale tasuta. Kõigile koolituse täies mahus läbinutele väljastatakse tunnistus. E-kursuse lõpetanud on oodatud järelseminarile, mis toimub 6.-7. detsembril 2018 Tallinnas. Tegemist on kontaktiseminariga, kus kõikidel osalejatel on võimalus omavahel jagada parimaid praktikaid ja e-kursuselt saadud teadmisi, oskusi igapäevasel digitaalse noorteinfotöö teostamisel.

E-kursus põhineb ERYICA ehk Euroopa Noorte Info ja Nõustame Agentuuri mudelil (ingl k European Youth Information and Counselling Agency).

Koolituse toimumist rahastab Eesti Noorsootöö Keskus. Koolitust korraldab Wisecoach OÜ ja seda viivad läbi ERYICA sertifitseeritud koolitajad Hannes Sildnik (Wisecoach OÜ), Merlis Pajustik (Vastseliina noortekeskus) ja Kaie Pranno (Hiiumaa Noorsootöö Keskus). Lisainfo: hannes.sildnik@gmail.com

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv