ENTK tutvustus

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.

ENTK teeb koostööd valitsus- ja noorsootööasutustega, kohalike omavalitsustega, noorteühingute ja teiste institutsioonidega, et arendada noortepoliitikat ja noorsootööd, pakkuda selleks väärtusliku nõu ja teavet ning esindada, teadvustada ja kaitsta noortevaldkonna huve ning väärtusi. ENTK koostöös HTM noorteosakonnaga vastutab noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 sätestatud eesmärkide saavutamise ja strateegia rakendusplaanis sätestatud tegevuste elluviimise eest.

Keskus ja HTMi noorteosakond töötavad selle nimel, et noortele osutatavad teenused lähtuksid noorte vajadustest, noortepoliitika eesmärkidest ja suundadest, oleksid kvaliteetsed ja noortele parimal moel kättesaadavad.

ENTK struktuuris on järgmised osakonnad ja üksused:

  • osaluse arendamise üksus (traditsioonilised ja uued osalusvormid, noorteühingute aastatoetus, noorteinfo);
  • loovuse arendamise üksus (nutikas noorsootöö, noorsootöö koolis, huviharidus);
  • kaasatuse ja konkurentsivõime üksus (noortegarantii, NEET (en not in education, employment, or training) noored, laagrid, malevad, noorte konkurentsivõime tõstmine, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ sisutegevused);
  • noorsootöö kvaliteedi arendamise üksus (noorteseire, noorsootöö kvaliteedi hindamine, kutse andmine ja väärtustamine, rahvusvaheline koostöö);
  • kohaliku omavalitsuse (KOV) koostöögruppide üksus KOV koostöögruppide nõustamine, koostöö omavalitsuste ja maavalitsustega, avatud noortekeskuste (ANK) konkurss;
  • korraldusüksus (finants- ja personalijuhtimine, hanked, väljamaksete kontroll (Euroopa Majanduspiirkonna, Euroopa Sotsiaalfondi));
  • noortelaager (Kloogaranna) (noorsootöö koolitus- ja praktikakeskus, püsilaager).

Kõikide üksuste kontaktid leiab  http://www.entk.ee/kontaktid

 

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv