ANK konkurss 2018

2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkurss (ANK konkurss) on lõppenud.

2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi eesmärk oli avatud noorsootöö arendamine. Taotlusi sai esitada kahes kategoorias:

  • tavaprojekt - toetatati projekte, mille eesmärk on läbi erinevate noortele suunatud tegevuste või kohalikul tasandil avatud noorsootööd korraldavate noorsootööasutuste arengut toetavate tegevuste kaudu edendada avatud noorsootöö meetodit ning kaasata tegevustesse noori. Tavaprojektide raames ei toetatud tegevusi, mis on käsitletavad ühekordsete sündmustena ega avalda pikemaajalist mõju avatud noorsootöö meetodi arengule. Samuti ei toetata huvitegevuse  raames huviringide korraldamist. Tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 3000 eurot.
  • nutiprojekt - toetatati projekte, mille eesmärk on rakendada või/ja välja töötada avatud noorsootöö meetodi arendamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) lahendusi, mis lähtuvad Nutika noorsootöö(edaspidi NNT) põhialustest ning suurendavad noorte ja noorsootöötajate digipädevusi. Nutiprojekt pidi toetama piirkondliku noorsootööalase koostöö edenemist ja nutiprojekti raames pidi Taotleja tegema koostööd vähemalt kahe noorsootöövaldkonnas tegutseva asutuse ja/või organisatsiooniga ning vähemalt ühe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna partneriga. Kõikidel partneritel pidi olema projektis sisuline roll. Nutiprojektide tegevuse sisu pidi olema kooskõlas nutika noorsootöö kontseptsiooni eesmärgiga. Nutiprojekti maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 9. veebruaril 2018 kell 15.00.

Taotlejatele pakuti sel aastal avatud noorsootöö meetodi alast eelnõustamise teenust Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt. Selleks pidi taotleja oma projektitaotluse saatma eelnõustamiseks aadressile ank@ank.ee hiljemalt 15.01.2018.

Taotlus tuli koostada ja esitada allkirjaõigusliku või esitamiseks volitatud isiku poolt ENTK Konkursiveebis aadressil https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/

2018. aastal toimus konkursi taotluste hindamine senise 15 maakonna asemel 6 piirkonnas. Piirkonnad jaotusid järgnevalt:

  • Põhja-Eesti (Tallinn-Harjumaa)
  • Kirde-Eesti (Ida- ja Lääne-Virumaa)
  • Ida-Eesti (Jõgevamaa-Tartumaa)
  • Kesk-Eesti (Viljandimaa-Raplamaa-Järvamaa)
  • Lääne-Eesti (Pärnumaa-Läänemaa-Saaremaa-Hiiumaa)
  • Kagu-Eesti (Põlvamaa-Valgamaa-Võrumaa)

Konkursi dokumendid:

LISA 1 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi tingimused ja kord
LISA 2 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi eelarve ja ajakava vorm
LISA 3 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi hindamiskomisjoni töökord
LISA 4 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi hindamiskriteeriumid ja hindepunktide selgitused
LISA 5 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi hindamiskomisjoni liikme sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse deklaratsiooni vorm

ANK konkursi infopäev-koolitused regioonides toimusid:
12.12.2017 Tallinnas
4.01.2018 Rakveres
5.01.2018 Tartus
8.01.2018 Paides
9.01.2018 Pärnus
10.01.2018 Võrus

5.-6.12.2017 toimus Tallinnas Punase Puu koolituskeskuses IDEE24 koolitus, kuhu tulevad nutiprojekti taotlejate meeskonnad, kes koolitusele eelnevalt registreerusid. Rohkem infot koolituse kohta leiab SIIT.

Lisainfo:

Agne Adler
agne.adler@entk.ee
735 0354

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv