ANK konkurss 2018

2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkurss (ANK konkurss) on avatud!

2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi eesmärk on avatud noorsootöö arendamine. Taotlusi saab esitada kahes kategoorias:

  • tavaprojekt - toetatakse projekte, mille eesmärk on läbi erinevate noortele suunatud tegevuste või kohalikul tasandil avatud noorsootööd korraldavate noorsootööasutuste  arengut toetavate tegevuste kaudu edendada avatud noorsootöö meetodit ning kaasata tegevustesse noori. Tavaprojektide raames ei toetata tegevusi, mis on käsitletavad ühekordsete sündmustena ega avalda pikemaajalist mõju avatud noorsootöö meetodi arengule. Samuti ei toetata huvitegevuse  raames huviringide korraldamist. Tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 3000 eurot.
  • nutiprojekt - toetatakse projekte, mille eesmärk on rakendada või/ja välja töötada avatud noorsootöö meetodi arendamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) lahendusi, mis lähtuvad Nutika noorsootöö(edaspidi NNT) põhialustest  ning suurendavad noorte ja noorsootöötajate digipädevusi. Nutiprojekt peab toetama piirkondliku noorsootööalase koostöö edenemist ja nutiprojekti raames teeb Taotleja koostööd vähemalt kahe noorsootöövaldkonnas tegutseva asutuse ja/või organisatsiooniga ning vähemalt ühe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna partneriga. Kõikidel partneritel on projektis sisuline roll. Nutiprojektide tegevuse sisu peab olema kooskõlas nutika noorsootöö kontseptsiooni eesmärgiga. Nutiprojekti maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 9. veebruaril 2018 kell 15.00.

Kui soovite projektile avatud noorsootöö meetodi alast eelnõustamise teenust, siis tuleb konkursiveebist alla laetud PDF formaadis projekt saata Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele eelnõustamiseks aadressile ank@ank.ee hiljemalt 15.01.2018, vastus jõuab teieni hiljemalt 24.01.2018. NB! Eelnõustamiseks ei pea taotlus olema lõplikult valmis, kuid on oluline teada, et eelnõustamisele saab taotlust esitada vaid ühel korral.

Taotlus tuleb koostada ja esitada allkirjaõigusliku või esitamiseks volitatud isiku poolt ENTK Konkursiveebis aadressil https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/

2018. aastal toimub konkursi taotluste hindamine senise 15 maakonna asemel 6 piirkonnas. Piirkonnad jaotuvad järgnevalt:

  • Põhja-Eesti (Tallinn-Harjumaa)
  • Kirde-Eesti (Ida- ja Lääne-Virumaa)
  • Ida-Eesti (Jõgevamaa-Tartumaa)
  • Kesk-Eesti (Viljandimaa-Raplamaa-Järvamaa)
  • Lääne-Eesti (Pärnumaa-Läänemaa-Saaremaa-Hiiumaa)
  • Kagu-Eesti (Põlvamaa-Valgamaa-Võrumaa)

Konkursi dokumendid:

LISA 1 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi tingimused ja kord
LISA 2 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi eelarve ja ajakava vorm
LISA 3 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi hindamiskomisjoni töökord
LISA 4 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi hindamiskriteeriumid ja hindepunktide selgitused
LISA 5 2018. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi hindamiskomisjoni liikme sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse deklaratsiooni vorm

ANK konkursi infopäev-koolitused regioonides toimuvad:
12.12.2017 Tallinnas
4.01.2018 Rakveres
5.01.2018 Tartus
8.01.2018 Paides
9.01.2018 Pärnus
10.01.2018 Võrus

5.-6.12.2017 toimub Tallinnas Punase Puu koolituskeskuses IDEE24 koolitus, kuhu tulevad nutiprojekti taotlejate meeskonnad, kes koolitusele eelnevalt registreerusid. Rohkem infot koolituse kohta leiab SIIT.

Registreeru ANK 2018 piirkondlikele infopäev-koolitustele SIIN.

Lisainfo:

Agne Adler
agne.adler@entk.ee
735 0354

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv