Eesti noorsootöö Keskuse (ENTK) algatatud avatud noortekeskuste projektikonkursiga valiti välja 87 noorsootöö arendamiseks kavandatud projekti, mis saavad sel aastal toetust kokku ligi 220 tuhande euro ulatuses.  

ENTK asedirektor Kaur Kötsi ütles, et projektikonkurss aitab oluliselt kaasa avatud noorsootöö edendamisele, mis omakorda loob paremad võimalused noortele üle Eesti. "Avatud noorsootöö pakub noortele vabatahtlikkuse alusel võimalusi osaleda erinevates arendavates ja kaasahaaravates tegevustes, et toetada noorte aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus," lausus ta.  

Projektikonkursile sai toetusi esitada kahes kategoorias – tavaprojekt või nutiprojekt. Tavaprojekti kategoorias saavad toetuse projektid, mille eesmärk on edendada avatud noorsootööd ning kaasata tegevustesse noori. Nutiprojekti kategoorias saavad toetuse projektid, mille eesmärk on rakendada või välja töötada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi, mis aitaksid arendada avatud noorsootööd. 

Nutiprojekti kategoorias valisid piirkondlikud hindamiskomisjonid välja 13 projekti, mis saavad toetust kokku ligi 90 tuhande euro ulatuses ning tavaprojekti kategoorias saavad toetust 74 projekti, mida toetatakse kokku ligi 130 tuhande euroga. Tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 3000 eurot ja nutiprojekti maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.

13 toetuse saanud nutiprojekti hulgas oli näiteks Lille Maja noortekeskuse projekt „Püüame droone", mille abil soetatakse noortekeskusesse digitaalseid vahendeid videote loomiseks. Projekti idee algatasid tehnikast ja videograafikast huvitatud noored ning aitasid kirja panna noorsootöötajad. Koostöös teiste organisatsioonidega viiakse projektiga läbi koolitusi digitaalsete vahendite kasutamiseks ning noored saavad kohe ka õpitut praktikas rakendada läbi Tartu kultuurisündmuste ja noortekeskuste tegevuse jäädvustamise. 

Nutiprojektide hulgas saab toetuse ka näiteks Anija Valla Noortekeskuse esitatud projekt "Screenagers". Projektiga korraldatakse noortele loenguid digipädevuse teemal ja viiakse läbi töötubasid, kus noored saavad õppida, kuidas tarbida eetiliselt internetisisu ja töötada virtuaalkogukondades.  

Avatud noortekeskuste projektikonkursi taotluste esitamise tähtajaks 9. veebruaril laekus ENTK Konkursiveebi keskkonda kokku 156 taotlust, neist 134 tavaprojekti ning 22 nutiprojekti kategoorias. Saabunud taotlustest 18 esitasid esmataotlejad.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv